Seriál o jízdních řádech – zdroje dat

Datové sady pro úlohy

Poznámky k datovým sadám

Pražská integrovaná doprava

  • V stop_times.txt jsou u některých spojů uvedeny i zastávky, kterými spoj projíždí. Poznáte je podle hodnot ve sloupečku pickup_type (možnost nástupu) a drop_off_type (možnost výstupu). 0 znamená normální nástup/výstup, 1 znamená, že nástup/výstup není možný, 3 znamená zastavení na znamení. Projížděné zastávky mají 1 v obou sloupečcích, kombinace 1 a 0 znamená zastávku jen pro nástup či výstup.
  • Některá stanoviště používají více různých stop_id, které se liší jen zařazením do tarifní zóny, ale fyzicky je to totéž stanoviště (např. U651Z6 a U651Z6P). Ve všem programu je považujte za totožné (tedy na přestup ze spoje zastavujícího na U651Z6 do spoje zastavujícího na U651Z6P stačí základní čas pro přestup v rámci stanoviště, tedy 2 minuty). V zásadě můžete ze stop_id odstranit vše, co následuje za částí Zčíslo-stanoviště.
  • Soubor pathways.txt má na začátku několik divných netisknutelných znaků – takzvaný Byte Order Mark (BOM). Jde o technický relikt, který můžete ignorovat. Python je třeba bude považovat za součást názvu prvního sloupečku (který se tak místo OBJECTID bude jmenovat (divné znaky)OBJECTID), ale ten stejně nejspíš nebudete používat.

Vlaky

  • Chybí soubor agency.txt (rozlišení dopravců). Podle specifikace je sice povinný, ale předpokládám, že ho potřebovat nebudete.

Formát GTFS

Podrobnosti o formátu GTFS naleznete v oficiální referenční příručce (v angličtině).

Dotazy

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zadání, datových sad nebo čehokoli, co se seriálem souvisí (včetně rozšiřujících materiálů níže), se nebojte ptát na našem fóru.

Další zdroje

Zde uvádíme další užitečné zdroje, datové sady, odkazy a materiály. Některé z nich jsme zmiňovali v seriálu, ale k řešení úloh je nepotřebujete. Průběžně asi ještě něco bude přibývat.

Celostátní informační systém o jízdních řádech (CIS JŘ) a formát JDF

Odkazy na jednotlivé datové sady CIS JŘ naleznete na stránkách ministerstva dopravy.

Popis různých verzí formátu JDF: JDF 1.8, JDF 1.9, JDF 1.10, JDF 1.11