←↑

Hoří? Hasit všemi dostupnými prostředky!

Hoří? Hasit všemi dostupnými prostředky!