←→↑

"Zahraj něco pro mé pobavení." "Ano, pane králi Králi."

"Zahraj něco pro mé pobavení." "Ano, pane králi Králi."