←→↑

Pan Pestrobarevný předstupuje před jeho Veličenstvo.

Pan Pestrobarevný předstupuje před jeho Veličenstvo.