←→↑

Zálévám oheň, aby rostl

Zálévám oheň, aby rostl