←→↑

Nejdůležitější je postavit hranici

Nejdůležitější je postavit hranici