Další akce KSP

KSP mimo pravidelných sérií a soustředění pořádá také různé další akce. Zde je jejich přehled:

V minulosti jsme také pořádali: