Další výzvy

Semináře

Mimo KSP můžete potkat množství podobných seminářů se zaměřením na matematiku, fyziku či informatiku.

Informatické

Matematické

Fyzikální

Jiné obory

Soustředění a tábory

Každý z výše zmíněných seminářů má svá soustředění, existují také „soustředění sama o sobě“: hodně se jich po celý rok koná pod značkou Škola matematiky a fyziky, jsou i Matfyzem podporované letní tábory zaměřené na matematiku, jmenovitě LMFS či LSMFM. Každý rok na přelomu července a srpna můžete jet i na Programátorský tábor.

Jakmile se z takových seminářů bez úložek odebere ještě matematické/informatické/fyzikální… zaměření, začne se jim říkat zážitkové akce, které pořádají spolky jako Velký vůz.

Soutěže

MO-P zkracuje pojem „matematická olympiáda, kategorie P“, jde o tradiční národní informatickou soutěž. Z republikového kola lze postoupit do středoevropského (CEOI) nebo celosvětového (IOI) – účastnit se něčeho takového se považuje za velikou čest, navíc za ni dostanete tričko, takže se v kole domácím a krajském, které „velkému dění“ předcházejí, rozhodně stojí za to snažit. Na stránkách MO-P je též archiv úloh od roku 1992 do současnosti.

Jsou též kategorie A, B, C, které se zaobírají čistě matematikou, podobně existuje olympiáda fyzikální, biologická, chemická, astronomická

Praktičtěji zaměřená je Soutěž v programování, kterou organizují domy dětí a mládeže v jednotlivých krajích i na celorepublikové úrovni. V Plzni se pomalu zavádí skromněji pojatá, leč sympatická PilsProg. Zajímavou událostí hodnou vaší pozornosti je Robotický den. Na něm se vaše programátorské schopnosti prosadí ve skutečném světě podstatně víc, než obvyklým proudem fotonů mířícím z monitoru vašeho počítače.

Online soutěže

Pražský Matfyz organizuje kromě KSP také programátorskou online soutěž Kasiopea. Obsahuje open-data úlohy, které lze řešit v libovolném jazyce. Starší ročníky Kasiopey jsme pořádali pod hlavičkou KSP, najdete je v našem archivu.

Další online soutěž je slovenská PALMA, organizovaná Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a sdružením STROM. Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci nebo dvojčlenné týmy ze středních škol. Nesoutěžně si ale může vyzkoušet své síly každý. V průběhu roku je několik online kol, nejlepší týmy z nich jsou pozvány do finále.