Programátorská encyklopedie KSP

Vítej v programátorské encyklopedii Korespondenčního semináře z programování. Cílem tohoto projektu je postupně doplňovaná studnice vědomostí nejen z teoretické informatiky.

Jsou zde jednak menší studijní texty zabývající se vždy jedním tématem (například konkrétním algoritmem) a vedle nich pak existují i programátorské kuchařky neboli ucelenější (a delší) soubory textů zabývající se nějakou oblastí v širším kontextu. Programátorské kuchařky bývají součástí zadání sérií úloh KSP.

Pokud se do nějakého tématu chcete ponořit skutečně do hloubky, můžete nahlédnout, jaká témata jsou zpracovaná v rámci seriálů. To totiž bývá soubor zhruba pěti studijních textů okořeněných o nějaké úlohy, který vychází v průběhu jednoho ročníku KSP. Probírané téma bývá rozebrané skutečně dopodrobna.

Videozáznamy přednášek

Seznam studijních textů

Algoritmy

Matematika

Technikálie

Seznam kuchařek

Podrobný přehled kuchařek s krátkými anotacemi je na samostatné stránce o kuchařkách. Zde je jejich seznam: