Záznamy přednášek

Nahrané přednášky z našich soustředění a Smrští (přednáškových víkendovek). Můžete je prohlížet po akcích nebo si níže na této stránce ke každé přednášce zobrazit všechny její výskyty.

Ke všem přednáškám je k dispozici video záznam a samostatný audio záznam (i když neručíme, že bez videa bude dávat smysl). K některým přednáškám také existují další přiložené soubory (slidy, kusy kódu, …), naleznete je po rozkliknutí na samostatné stránce záznamu.

Na spodku stránky pak naleznete technické detaily, kdyby vám záznamy nešly přehrát. Pokud někde není uvedeno jinak, na záznamy se vztahuje licence CC BY-NC-SA 3.0 CZ.

Záznamy podle akcí:

Záznamy podle přednášek (ze všech akcí):

Algoritmy a datové struktury

Datové struktury pro pokročilé [DS2]

Důmyslnější varianty vyhledávacích stromů: splay stromy, BB-α stromy, vícerozměrné stromy. Chytřejší haldy: binomiální, Fibonacciho, 2-3. Amortizovaná analýza složitosti. Též několik přátelských randomizovaných datových struktur: skip listy a treapy.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Jirka SetničkaOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Datové struktury ve volném stylu ("Všechno důležité jde spočítat v konstantním čase.") [DSX]

Pojďme spolu na výlet krajinou datových struktur. Vyšlapané cestičky lesem vyhledávacích stromů mineme a raději zahneme do opravdové džungle. Potkáme struktury pracující ve skoro konstantním čase, dynamické reprezentace grafů, roztodivné druhy hešováni a cokoliv dalšího, o co si průvodci řeknete.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2019 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Smršť 2017 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Smršť 2016 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Smršť 2015 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Fourierova transformace [FFT]

Jak rychle umíte násobit n-ciferná čísla? My to umíme lineárně. Hodí se k tomu chytrý trik pana Fouriera, který už dávno patří k matematické a fyzikální klasice. Ukážeme, co je Fourierova transformace zač, jak ji rychle spočítat a k čemu je dobrá: rychlé násobení polynomů i čísel, digitální zpracování zvuku a obrazu (spektrální analýza či třeba komprese).

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Martin „Medvěd“ MarešOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Smršť 2019 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Smršť 2018 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Herní algoritmy ("Když nemáte na to, abyste vyhráli šachový turnaj...") [AIGAME]

Povídání o tom, jak programovat počítačové soupeře do šachů a her jim podobným. Základní minimaxový algoritmus a jeho vylepšení neboli α-β ořezávání. Stále pomalé? Několik nápadů na efektivnější ořezávání. Ne u všech her však funguje hrubá síla (minimax) dobře, ukážeme si tedy, jak hru zanalyzovat.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Jarní 2015 (záznamy z akce)Jenda HadravaOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
ICO-Dict ("Chtěli jste si pořídit strom, ale zjistili jste, že na něj nemáte místo? Máme řešení!") [ICODICT]

Někdy v šedesátých letech byl objeven in-place heapsort a s ním implicitní halda (taková ta permutace prvků v poli, kde potomci i-tého prvku jsou na pozicích 2i a 2i+1) a následně byla položena otázka, zda by náhodou nešlo vyrobit i implicitní strom. Vydáme se tedy na cestu za datovou strukturou, která pozůstává jen z nějaké prapodivné permutace n prvků v poli, a která umí Insert, Find, Delete, Min, Max, Pred i Succ v čase O(log n). Jo a jen tak mimochodem to bude celé cache-oblivious.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2018 (záznamy z akce)Matej LieskovskýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Intervalové stromy ("Já bych ty intervaly nejradši... dal do stromu!") [ITREE]

Intervalový strom je datová struktura pracující s intervaly, se kterou se můžeme setkat v mnoha úlohách (zejména soutěžních). Řekneme si, co to intervalový strom je, jaké všechny druhy intervalových stromů existují a jejich použití si ukážeme na úlohách. Na závěr si představíme jednu „magickou“ datovou strukturu jménem Fenwickův strom.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2018 (záznamy z akce)Ríša HladíkOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Komprese dat ("Jnm idln kpln j nstlčtln.") [PRESS]

Přehled základních kompresních algoritmů: triviální algoritmy (RLE), statistické metody (Huffmanovo a aritmetické kódování), slovníková komprese (LZ77, LZ78, LZW), Burrowsova-Wheelerova transformace (BZIP). Pokud zbude čas, tak i něco o ztrátové kompresi obrázků a zvuku (prediktory, wavelets, JPEG, MPEG, fraktály).

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Jirka SetničkaOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Magické algoritmy ("Pokročilá magie není rozlišitelná od technologie.") [MAGIC]

O algoritmech značně magických a nečekaných. Jak násobit n-ciferná čísla rychleji než v kvadratickém čase. Kouzlo na slévání setříděných posloupností v konstantním prostoru. Isomorfismus stromů pomocí přihrádkového třídění. Bitové kejklířství. Hledání největší díry.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Podzimní 2016 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
PageRank [PGRANK]

Na pomezí mezi lineární algebrou a teorií grafů se nachází algoritmus PageRank. Jedná se o zajímavé dílo Larryho Page, na kterém ve svých začátcích stál celý Google. Povíme si o tom, co jsou to vlastní vektory, co to má společného s Markovovskými procesy a proč občas může fungovat definice kruhem.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2019 (záznamy z akce)Matej LieskovskýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Parsing čili analýza textu ("1+2*4 = 12") [PARSE]

Často potřebujeme načíst nějaký složitý textový vstup: matematický výraz, webovou stránku v HTML, zdroják programu, .... Ukážeme si, jak texty analyzovat (neboli parsovat), aniž bychom v nich zabloudili: rozdělení na lexikální a syntaktickou vrstvu, železničářský algoritmus na parsování výrazů, popis syntaxe pomocí regulárních výrazů a gramatik.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Jarní 2015 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Rozpoznávání obrazu ("Počítačová grafika naruby") [ROZ]

Co si počít, když dostaneme obrázek a potřebujeme zjistit, co je na něm? Podíváme se na několik základních postupů a fíglů, jak toho zjistit co nejvíc. Ukážeme si nějaké úlohy, kde počítač prohraje i proti batoleti, ale i úlohy, které jsou pro lidi neřešitelné, zatímco počítače je zvládnou hravě. Nakonec ochutnáme trochu z neuronových sítí a dalších oborů umělé inteligence.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2015 (záznamy z akce)Martin ŠpanělOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Splay stromy ("Lepší než uklízení je organizovaný chaos.") [SPLAY]

Zapomeňte na pracné vyvažování vyhledávacích stromů. Místo toho zavedeme triviální pravidlo: pokaždé, když pracujeme s nějakým prvkem, vytáhneme ho do kořene stromu. Ukážeme, že toto pravidlo stačí na dosažení logaritmické složitosti, tedy aspoň amortizovaně. Také dokážeme, že Splay strom je nejhůře konstanta-krát horší než libovolný jiný strom, a možná i spousta dalších magických vlastností.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Stromové algoritmy ("Půjdeme na to od lesa") [TREES]

Stromy jsou jednou z nejtypičtějších (a nejjednodušších) odrůd grafů. Ledacos pro ně umíme řešit mnohem rychleji než pro obecné grafy, tak se pojďme podívat, jak se to dělá. Předvedeme několik obecných technik pro práci se stromy: DFS očíslování, „vandalskou indukci“, intervalové reprezentace. Různé rozklady: heavy-light, Fredericksonův, separátorový a ST-stromy.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2018 (záznamy z akce)Ríša HladíkOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Podzimní 2017 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Podzimní 2016 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)

Aplikace informatiky

Algoritmy pro synchronizaci dat [SYNCALG]

Často se stane, že na dvou počítačích máme kopie týchž dat, které se drobně liší (třeba jsme v jedné udělali nějaké změny). Ukážeme, že takovéto rozdíly jde efektivně přenést na druhou stranu, a to i když nevíme, které části dat se změnily. Podíváme se třeba na slavný rsync, ale i zajímavější a méně známé protokoly a algoritmy.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Filip ŠtědronskýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Neuronové sítě pro rozpoznávání obrázků [NNIMG]

Co je to neuronová síť, jak se učí a jak vypadají současné sítě řešící rozpoznávání obrazu? A co si počít, pokud nemáme data, znalosti a výpočetní výkon na natrénování takové sítě od nuly?

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Jenda HrachOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Praktická kryptografie ("A proč jsou všechny ty zámky na papírových dveřích?") [PCRYPT]

Programátoři si často myslí, že pro bezpečnou komunikaci stačí vybrat si z knihovny osvědčenou silnou šifru. Jak naivní! Navrhnout bezpečný protokol není maličkost a dá se při tom ledacos zpackat. Replay útoky (jak otevřít auto krabičkou za 30 dolarů), útoky na padding a na blokovou strukturu. Čí že je ten podpis? Jak nepoužívat RSA a jak nehešovat hesla. Jak náhodná jsou vaše čísla? Postranní kanály: časování, spotřeba, záření. K čemu se crackerům hodí termoska s tekutým dusíkem.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Smršť 2015 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Předpovídání počasí pohledem ajťáka ("Automatizace rosniček") [METEO]

Co je to numerický model a co je to nowcasting.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Jan HrachOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Uživatelská rozhraní ("Nákup potvrďte stiskem tlačítka s černou lebkou.") [UX]

Co mají společného automat na jízdenky, velké červené tlačítko v jaderné elektrárně a KSPácké webové stránky? Jsou to rozhraní, jejichž pomocí lidé něco ovládají a plní nějaké úkoly. Jak taková rozhraní navrhovat a jak je následně testovat? Proč raději nenavrhovat to, o co si lidi řeknou, a proč nevadí, že Vim by v běžném testování určitě neuspěl? A je opravdu nejdůležitější poučka „Zapomeňte na poučky“? Projdeme celý proces návrhu uživatelského rozhraní, pojmenujeme zdánlivě samozřejmé, a přece často opomíjené zásady a upozorníme na časté prohřešky.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Karry HořeňovskáOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Smršť 2016 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Zjednodušování textu ("Každá věta má jen pět slov. Už je to jednoduché?") [SIMPL]

Zjednodušování textu je zajímavá úloha, kdy na vstupu máme nějaký text v přirozeném jazyce, na výstupu máme text v tom samém jazyce, ale přesto jiný, jednodušší, snáz pochopitelný. Jak se něco takového dělá? A hlavně, jak poznat, že je text opravdu jednodušší? Ukážeme si trochu od všeho – lexikální, syntaktické i pragmatické zjednodušování, nadějné strategie i časté problémy, způsoby vyhodnocení i odlišnosti v požadavcích cílových skupin.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Karry HořeňovskáOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Zpracování přirozeného jazyka ("Jsou bramborové knedlíky plněné bramborami?") [NLP]

Přednáška spíše motivační a hravá, o tom, co se stane, když se střetne svět matematiky se světem divných, neexaktních a nejednoznačných lidských jazyků. Podíváme se na vlastnosti přirozených jazyků a zaměříme se na to, jak moc komplikují jejich počítačové zpracování. Pojmenujeme odlišnosti mezi kontrolou pravopisu, automatickým překladem a konverzací s uživatelem, a zbude-li čas, naznačíme, co se umí a osvědčuje používat.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Karry HořeňovskáOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Čárové kódy ("Jak naučit počítače číst láhve od Coly") [BAR]

Čárové kódy dnes potkáváme na každém kroku, ale jak doopravdy fungují? Prozkoumáme klasické jednorozměrné kódy (UPC, EAN, Code39, Code128), jakož i novější dvojrozměrné (QR, Aztec, DataMatrix). Kódovací a dekódovací algoritmy plus trocha matematiky okolo zabezpečení proti chybám. Další počítačem čitelné značky: RFID, bíle křížky na asfaltu, ...

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)

Dovednosti

Orientace [ORI]

Jak ze neztratit v terénu a jak se neztratit na moři. Vývoj umění navigace. K čemu je důležité slunce a hvězdy, ale proč mořeplavcům nestačí, alespoň dokud neobjevíme hodinky. Použití mapy, busoly a GPSky. Orientace bez pomůcek a použití Ariadniny nitě. Bleskový úvod do sférické astronomie a časomíry čili jak (ne)postavit sluneční a třeba i měsíční hodiny. Jak reprezentovat mapu v počítači a jak raději ne. Jak zapisovat polohu místa na Zemi (přestože Země má tvar podivně nakousnuté hrušky) a kolika způsoby to jde. Různé druhy map a jejich (z)kreslení. Jak se neztratit v kartografii. Praktické cvičení v terénu.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2018 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Smršť 2016 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Stavíme dům inkrementálně a experimentálně ("ale vždyť teplo stoupá nahoru, tak proč stropní topení?") [HOUSE]

Již třetí rok stavíme dům a nenecháváme se příliš přesvědčovat konvenčními postupy. Jak to děláme, co jsme se naučili, jak to (zatím) funguje. Alternativní postupy v jinak obyčejném cihlovém domě.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Tomáš Jethro PokornýOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)

Filozofické okénko

Racionalita ("Pokud je tvrzení X pravdivé, chci věřit, že je pravdivé. Pokud ne, chci věřit, že je nepravdivé.") [RAT]

Naše přesvědčení o světě jsou jako mapa nějakého území. Měli bychom se snažit, aby mapa co nejlépe odrážela skutečnost, neustále ji upravovat podle nově objevených faktů. Přesto se lidi často spíš snaží přesvědčit ostatní i sebe, že jejich názor je správný, než aby věnovali veškeré úsilí nalezení názoru nejlépe kopírujícího realitu. Odhlížíme od nepříjemných pravd. Proč? Jak se naučit své názory absolutně podřídit realitě, přijímat svět, jaký je? Jaké systematické chyby v uvažování lidský mozek dělá a jak nám jejich znalost (ne)může pomoci? K čemu se hodí znát teorii pravděpodobnosti či úvahy z oblasti umělé inteligence?

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Filip ŠtědronskýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)

Fyzikální přednášky

Problém N těles ("Předpověď galaktického počasí na příští miliardu let") [NBODY]

Máme systém s N tělesy, ve kterém působí gravitace, a zajímá nás, jak se bude vyvíjet. Pro systém na úrovni galaxie, který má řádově desítky miliard částic, je to výpočetně velmi náročné, a proto jsme ochotni dělat aproximace. Naivní řešení počítá všechny interakce, kterých je O(N2), avšak můžeme použít algoritmus Barnes-Hut, který využívá QuadTree/OctTree, popř. také metodu Particle-Mesh, která počítá gravitační potenciál v mříži.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Lukáš VeškrnaOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Vplyv radiácie na ľudský organizmus [RADIO]

V dnešnej dobe sa ľudia stále viac obávajú vystavenia radiácie. Či už zo vzdialených jadrových nehôd alebo elektrární. Aký efekt má radiácia na náš organizmus sa bližšie dozviete v prednáške. Pozrieme sa bližšie na účinky ionizujúceho žiarenia na tkanivá a orgány, preberieme priebeh akútnej choroby z ožiarenia a v neposlednom rade sa pozrieme na súčasné možnosti rádioterapie.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Alexandra MészárošováOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Úvod do kvantové mechaniky ("Policista Heisenbergovi: „Víte, jak rychle jste jel?“. Heisenber: „Netuším, ale zato vím naprosto přesně, kde jsem.“") [QM]

Podíváme se na chování našeho světa v rozměrech menších než je atom, kdy je třeba opustit klasické představy a vše popisovat kvantově. Zavedeme vlnovou funkci a pokusíme se ji interpretovat, podíváme se na Schrödingerovu rovnici popisující její vývoj a relace neurčitosti. Jak nahlížet na paradoxy jako je Schrödingerova kočka či kvantové tunelování. Stručně se podíváme na kvantové počítače a kvantové výpočty molekul.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2015 (záznamy z akce)Radim „Rumcajz“ CajzlOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)

Grafika a typografie

MetaFont, MetaPost ("Teď ten obrázek takhle zkroutím a pak ho přeložím.") [MF]

Lehké nakousnutí jazyka, ve kterém můžete opravdu kreslit planimetrické obrázky, ale i třeba písma nebo piktogramy do zadání a řešení KSP. V MetaPostu se obrázky „programují“ a díky tomu se dá vytvořit cokoliv od šachovnice, přes grafy goniometrických funkcí až po fraktály. Podíváme se i jak s fonty zachází TeX a jak vypadají třeba CM fonty.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2015 (záznamy z akce)Jirka SetničkaOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
TeX ("No pages of output. Ask a TeXnician.") [TEX]

Donald E. Knuth napsal TeX před desítkami let proto, že mu nikdo nebyl schopen vysázet matematický text podle jeho požadavků. Od té doby se hojně používá pro sazbu nejrůznějších publikací. V této spíše praktické přednášce si ukážeme použití TeXu od hladké sazby knihy až po zběsilosti hraničící s programováním. Pozornost věnujeme i zdrojům informací a rozdílům mezi různými dialekty TeXu.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Jirka SetničkaOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Typografie ("What You See Is all What You've Got!?") [TYPO]

Jak na počítači text nejen napsat, ale také vysázet tak, aby pěkně vypadal a aby (což je důležitější) se i příjemně četl. Jak se sází pohádka, jak báseň a jak vzorové řešení KSP plné komplikovaných vzorců. Jak jde dohromady staleté umění typografické a moderní technika. Přineste knihy i letáky, zkritizujeme sazeče, co se do nich vejde.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2019 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)

Jiné aneb co vám chci ukázat

Capture the flag ("Hackování, jako nejlepší způsob, jak strávit víkend.") [WTFCTF]

CTFka (Capture The Flag) jsou soutěže, ve kterých je cílem zneužít program nebo systém netradičním způsobem, abychom získali vlajku – tajný textový řetězec uložený na zdánlivě nedostupném místě. Ukážeme si, jak úlohy v CTFku vypadají, možná si vyzkoušíte nějakou vyřešit a zjistíte, proč by nás to vůbec mělo zajímat.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Šimon ŠustekOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Chleba, po kterém se halucinuje a pak vám upadnou nohy, aneb od ergotismu k Lucy in the Sky with Diamonds [LSD]

Kdo stojí za hladomorem ve středověku a zároveň za kulturním hnutím převážně v šedesátých letech 20. století? Nikdo jiný než paličkovice nachová. Stručná historie LSD, chemická podstata a mechanismus účinku na organismus pod drobnohledem.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Tibor MalinskýOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Panoptikum historických failů ("Když se má něco pokazit, tak se to pokazí.") [HIFAIL]

Taky vám občas připadá, že váš den nestojí za nic? Že kazíte vše, na co jen sáhnete? Přijďte se potěšit cizím neštěstím. Uvidíte, že na tom můžete být ještě daleko hůř. Střelný prach a dopisy, smrtelné barokní taktovky, výbušné vojenské přehlídky a létající želvy, to vše a ještě mnoho dalšího na vás čeká v Panoptiku historických failů!

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Klárka HlouškováOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Železnice a kolejová doprava ("Vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí.") [RAIL]

Cestování po železnici už dlouho patří do života mnoha z nás. Kolik o ní ale víme? Trocha historie, zajímavosti z předpisů, pár pohledů za hranice. Jak se staví trať, jak vlak a jak to všechno, když už to je hotové, skloubit do fungujícího systému. Čím se zajišťuje bezpečnost (a jak může z pohledu systému vlak prostě odletět) a k čemu jsou všechna ta návěstidla u tratí.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Martin „Medvěd“ Mareš & Vašek KončickýOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Smršť 2019 (záznamy z akce)Martin Mareš, Vašek KončickýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)

Lingvistika

Jak si pořídit vlastní jazyk ("Minao remabi malelio koribeto.") [CONLANG]

Hodí se vám, aby postavy ve vaší hře nebo povídce mluvily neznámým jazykem? Tak si vymyslete vlastní! Ale jak na to? Jak se vytváří různé vrstvy jazyka: slovní zásoba, morfologie, gramatika, frazeologie, ale i písmo a výslovnost. Proč si pořídit imaginární uživatele a imaginární historii. Jak najít správnou míru nepravidelnosti. Čím se můžeme inspirovat z existujících jazyků a čím raději nechceme.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Martin „Medvěd“ MarešOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)

Matematické přednášky

Catalanova a Fibonacciho čísla ("1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, ?") [CAT]

Kolik existuje binárních stromů? Kolika způsoby jde uzávorkovat výraz? A kolika způsoby projít čtvercovou mřížku, aniž bychom překročili úhlopříčku? Kam oko pohlédne, všude se skrývají Catalanova čísla. Kromě případů, kdy za ně zaskakují čísla Fibonacciho. Povídání o dvou zajímavých posloupnostech a jejich početném příbuzenstvu. Dlouhá cesta od hezkého vzorečku k rychlému algoritmu.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Derivace a integrály pro zelenáče [DIFF]

Rychlokurz derivování a integrování. Rychle prolétneme limity, nadefinujeme si derivace a procvičíme jejich výpočty. Dále si řekneme, co je to integrál, jak se definuje a počítá. Na závěr si ukážeme, k čemu je to všechno dobré v reálném či středoškolském světě – „rychlé“ odvozování fyzikálních vzorců, grafy funkcí, všemožné optimalizace.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2015 (záznamy z akce)Kuba MaroušekOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Hausdorffův zvěřinec ("Jaký objem má π-rozměrná koule?") [HAUS]

Možná vás už také zarazilo, že některé fraktály nejsou ani dvourozměrné, ani třírozměrné, ale něco mezi tím. Pojďme se podívat, co to znamená. Cestou potkáme různé zajímavé partie matematiky (jako třeba metrické prostory a teorii míry) a různá podivuhodná zvířátka: Cantorovo diskontinuum, von Kochovu vločku a Hilbertovu křivku.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Martin „Medvěd“ MarešOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Smršť 2018 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Hrajeme si s kostkami [CUBES]

Když se řekne „krychle“, spousta lidí si představí těleso. Tady se budeme bavit o grafech, a grafové krychličky mají spoustu hezkých vlastností, které se uplatňují v mnoha oblastech matematiky. Můžou se hodit základy lineární algebry, ale žádné složitosti nečekejte.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2019 (záznamy z akce)Meggy CalábkováOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Jak lhát ve studii ("Je vědecky prokázáno, že návštěvnost koupališť ovlivňuje teplotu vzduchu") [STATLIE]

Často se na nás valí postřehy a zprávy o tom, jak bylo něco prokázáno, vědecky, na základě studie, prostě zcela nevyvratitelně. Pojďme si ukázat, že to často není tak jednoduché. Korelace neimplikuje kauzalitu (o směru kauzality nemluvě). Rozdíly mezi retrospektivní a prospektivní studií, rozdíly v jejich limitech. Různě zaslepené studie, důsledky zaslepení. Skryté korelace a kohorty. Hladina významnosti a intervaly spolehlivosti.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Karry HořeňovskáOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Kvantové počitání ("return 0.5*dead + 0.5*alive; ") [QC]

Stručný úvod do kvantového počítání. Kvantová superpozice stavů výpočtu a její kolaps při měření. Základní kvantové operace: negace, řízená negace, permutace, Hadamardovo hradlo, Tofolliho hradlo. Groverův algoritmus na hledání v odmocninovém čase. Kvantová Fourierova transformace a Shorův algoritmus pro faktorizaci.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2018 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Meta-matematika ("Tato věta sem nepatří.") [METAM]

Pokud budeme v životě věřit všemu, co je „přeci zřejmé“, dostaneme se brzy do potíží a v matematice to platí dvojnásob. Přírodní vědy si vymyslely opakovatelné pokusy a matematici axiomatický přístup. Ukážeme, jak z jednoduché sady axiomů vybudovat takřka celou matematiku. Dokonce tak, že správnost důkazů za nás ověří počítač, aspoň když mu trochu pomůžeme. Nadšení trochu ochladí Gödelova věta: ať děláme, co děláme, vždy zbude nějaké nerozhodnutelné tvrzení. Pomůže přidávat axiomy? Asi ne, ale za odměnu získáme mnoho různých matematik. A dá-li bůh, stihneme dokázat jeho existenci i neexistenci :–).

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Teorie chaosu ("Objevme společně skrytý řád reality") [CHAOS]

"Chaos" není jen módní slovo pro náhodu či zmatek. Velkým objevem posledních desetiletí je fakt, že chaos je stejně obvyklý jev jako tradiční typy pravidelného chování. Nesnažíme se chaos zničit, ale zkrotit. Krátce si popovídáme o historii chaosu a co vlastně takové chaotické chování je. Zadefinujme si potřebné pojmy a vrhneme se do hlubin fraktálů. Také si takový fraktál naprogramujeme. Ukážeme si praktické aplikace teorie chaosu ve fyzice, informatice a biologii.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Andy MikulováOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Úvod do teorie kategorii [TERCAT]

Matematika má mnoho oblastí, které studují vlastní objekty a vyvíjí vlastní metody. Jejich výsledky však lze zřídka kdy přímo aplikovat v jiných oblastech a i samotný přístup bývá diametrálně odlišný. Člověk by se pak mohl ptát, zda neexistuje abstraktní teorie, která by byla základem všech ostatních oblastí a která by je spojovala. A tou je právě teorie kategorií. Díky její vysoké úrovni abstrakce, a tedy její univerzální aplikovatelnosti, ji lidé nazývají jazykem moderní matematiky a její studium lingvistikou matematiky. Vstupní požadavky: Pro pochopení samotné teorie kategorií nejsou žádné, avšak pro pochopení ilustrativních příkladů je vhodné minimální ponětí o konceptu matematické struktury a základy lineární algebry (konkrétně pojmu vektorového prostoru). Jestliže bude odhlasována, tak má přednáška Úvod do studia moderní matematiky všechny pojmy podrobně vysvětlí, jestliže nebude, udělám na začátku rychlý úvod.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Tomáš VítekOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)

Ostatní

Jak jsme crackovali GSM [GSM]

V přednášce bych chtěl zevrubně popsat postupy a techniky implementované v projektu Deka, který dokáže zlomit klíč na skutečné síti během několika sekund. Prozkoumáme chyby v implementaci šifrování v GSM, zhodnotíme možnosti útoků na různé LFSR šifry, a nakonec navrhneme implementaci útoku, která využije potenciálu moderního hardware (SSD, grafické karty a vektorové jednotky). Obsahuje demo programování grafických karet, což kupodivu s balíčkem PyOpenCL není žádná magie.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Jenda HrachOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Začínáme s elektronikou ("Bastlím, bastlíš, bastlíme") [ELE]

Jak se vrhnout do světa elektroniky? Ukážeme si zapojení od úplných základů (co je to vlastně napětí a proud) a běžné stavební funkční bloky a praktické aplikace (proudový zdroj, nabíjení akumulátoru). Samozřejmě si také řekneme, co je ke startu bestlířské kariéry potřeba a jak vzniklé věci debugovat. Přednáška je zaměřena na začátečníky s různými MCU kity typu Arduino.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Jenda HrachOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)

Pod pokličkou – hardware, operační systémy, formáty

Android z druhé strany [ANDROID]

Nejpoužívanější operační systém na světe nejen jako pouhý uživatel. Jak vlastně Android funguje? Proč nemám nejnovější systém? Jak se pro něj píší aplikace? Pojďme se na to společně podívat! Po troše teorie si zkusíme napsat jednoduchou aplikaci, která nakonec nebude tak úplně jednoduchá. Přednáška bude spíše praktická. Plnohodnotná účast předpokládá stroj, na kterém běží Android Studio.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Vašek ŠraierOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Smršť 2015 (záznamy z akce)Michal PokornýOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Databáze zevnitř [DBMS]

Narozdíl od "normálních" jazyků se v SQL (a podobných) moc nepopisuje jak se má výsledek spočítat, jen kde se má sehnat. Co s tím tedy databáze bude dělat? Proč nebude mít 7mi hlavý JOIN hroznou složitost a proč možná ano. Co bude dělat když po ní budeme chtít transakce? Jak se dají ukládat data, aby byla bezpečně na disku a po ruce v RAMce?

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2018 (záznamy z akce)Standa LukešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Filesystémy ("Opravdu je FAT tabulka tlustá?") [FS]

Povídání o tom, co leží mezi nulami a jedničkami na plotnách disku a přátelskou adresářovou strukturou našeho OS. Jak funguje FAT a jeho varianty (VFAT, FAT32). Tradiční Linuxové filesystémy od EXT2 k EXT4. Nadějný nový BtrFS, který je možná za pár let nahradí. Co se hodí na SSD.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Filip ŠtědronskýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Navrhujeme a vyrábíme PCB v KiCADu ("Od schématu k osazené desce") [KICAD]

Jak nakreslit schema, naroutovat desku a nechat si ji osadit třeba na JLCPCB z KiCADu s minimem práce. Průchod jednotlivými kroky, tipy a triky, jak si ušetřit práci a na co si dát pozor.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Tomáš Jethro PokornýOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Nix(OS) ("Milujeme Haskell, ale namísto toho sestavujeme balíčky") [NIX]

Reprodukovatelná operace je taková, která vždycky dopadne stejně, ať už ji spouštíme v různých časových okamžicích, nebo na různých počítačích. Kompilování software se naopak vyznačuje zcela opačnými tendencemi – výsledek závisí na dostupných knihovnách, jejich verzích, stavu cache, někdy dokonce i stavu nějakého vzdáleného serveru. Nix s tím poměrně úspěšně bojuje. Je to ryze funkcionální programovací jazyk, kterým popíšeme, co bychom chtěli sestavit, a přiložené nástroje se nám o to postarají. Jako velmi šílený (ale úspěšný) bonus si můžeme uvědomit, že operační systém se svou aktuální konfigurací a nainstalovanými programy je také v nějakém smyslu balíček, který můžeme popsat Nixem. Tím získáme deklarativní distribuci NixOS, jejíž taje také představím.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Vojta KáněOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
OS ze základu ("Jaktože to zatím nespadlo?") [OS]

Máme procesor a paměť, umíme vykonávat jednotlivé instrukce. Kde jsou ale procesy a vlákna!? Jaktože si nemůžu prostě říct o víc paměti!? Na přednášce si budeme povídat o základních funkcích jádra operačního systému a o tom, jak bychom to mohli naimplementovat sami. Začneme u první instrukce, kterou procesor vykoná. Skončíme u první instrukce, kterou vykoná spuštěná aplikace.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Vojta KáněOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
QElectroTech ("A jak že máte zapojený ten rozvaděč?") [QELTECH]

K topení, rozvaděči nebo informačnímu systému vlaku se hodí mít schema zapojení, abychom věděli, co kam vede, co je tam za komponenty a podobně. Ukážeme si QElectroTech, ve kterém se dají taková schemata kreslit.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Tomáš Jethro PokornýOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Zpracování rádiových signálů na počítači ("O tom co je mezi anténou a počítačem") [DSP]

Reprezentace rádiových vln v počítači: komplexní signály. Základní operace s komplexním signálem. Filtry. Diskrétní Fourierova transformace.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Jan HrachOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)

Programovací jazyky

Filosofie programovacích jazyků ("Your programming language sucks!") [YPLS]

Společné filosofování nad programovacími jazyky a zejména nad tím, proč jsou všechny na draka, jen některé víc než jiné. Proč lze mít všechno na světě, jenže ne najednou. Proč je někdy lepší nechat programátora, aby si sedl na své vlastní vidle. Proč jsou některé vlastnosti jazyků na první pohled geniální, zatímco jiné (až) na ten druhý. Proč je důležitá hustota kódu a Huffmanův princip. Proč je někdy důležitější evoluce než revoluce.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2018 (záznamy z akce)Filip Štědronský, Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Perl 6 ("Slečno, mohu vám ukázat svou sbírku operátorů?") [PERL6]

Je to Perl, a přitom to Perl není. Co je to? Aneb jak to dopadne, když se pokusíme navrhnout programovací jazyk budoucnosti a inspirovat se přitom filosofií Perlu. Typový systém, pokud zrovna chcete. Objekty, třídy a metatřídy. Periodická soustava (meta)operátorů. Definování jazyka v sobě samém. A co se to stalo s regulárními výrazy? Jak vypadají implementace P6 a kdy je prozatím lepší programovat na papíře. Praktické cvičení ve stavbě vzdušných zámků a bydlení v nich.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Podzimní 2016 (záznamy z akce)Filip Štědronský, Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Pokročilý Python ("I can't comprehend this comprehension.") [PYTH2]

Povídání o tom, co nám Python nabízí, aby se v něm hezky programovalo. Jak psát pythonicky aneb enumerate, zip, comprehensions či generátory. Dále typing pro příznivce silně typovaných jazyků. Jak se neztratit v balíčcích a jak si vytvořit vlastní. Nakonec zabrousíme do štábní kultury kódu a deklarativního programování.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)David Klement & Michal KodadOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Smršť 2016 (záznamy z akce)Filip ŠtědronskýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Programování v assembleru [PASM]

Jak programovat procesor přímo, aniž by vám do toho mluvily překladače, linkery a podobná verbež. Začneme obecně, ale soustředíme se hlavně na procesory rodiny x86. 32-bitová a 64-bitová instrukční sada, FPU a panoptikum vektorových instrukcí. Rozdíly mezi intelovskou a AT&T syntaxí. Jak spojit assembler s vyššími programovacími jazyky. Optimalizace kódu. Stručný úvod do systémových architektur IA32 a AMD64.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Podzimní 2016 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Programování v jazyce C [C]

Jazyk C patří k nejrozšířenějším jazykům, hodí se pro low-level programování i kusy kódu, které mají zejména být rychlé. Představíme si datové typy a běžné programové konstrukce, vysvětlíme si základy práce s ukazateli a také se seznámíme se standardními knihovnami jazyka C.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Filip ŠtědronskýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)

Programátorské dovednosti

Evoluční algoritmy ("Já to dělat nebudu, ať to za mě udělají mravenci!") [EVA]

Evoluční algoritmy se inspirují strukturami chování v přírodě a na jejich základě pak (optimalizačně) hledají řešení těžkých problémů. Ukážeme si obecné schéma genetického algoritmu stejně jako některé konkrétní způsoby, jak ho realizovat, a podíváme se na pár situací, kdy evoluční algoritmy dosáhly mnohem lepšího výsledku, než se čekalo.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Jirka SetničkaOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Přehled umělé inteligence [AI]

Kdy se vyplatí nakoupit akcie? O čem je tenhle článek? Kde jsem nechal klíče? Počítače se musí prát s problémy, které jsou strašně těžké, ale někdo je stejně řešit musí. Jak to dělají? To se dozvíte na této přednášce. Ukážeme si reprezentaci vnějšího světa a automatické uvažování nad jeho obsahem, na což naváže vyhledávání ve stavovém prostoru a úvod do programování s omezujícími podmínkami. Následovat bude pár základních algoritmů strojového učení. Nakonec se můžou podávat speciality z oblasti zpracování přirozeného jazyka, umělého vidění, nebo třeba plánování a rozvrhování.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2015 (záznamy z akce)Michal PokornýOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Výpočetní logika v praxi ("SAT solving: řešíme NP-úplný problém") [NPSAT]

Cílem je vysvětlit, o čem je problém splnitelnosti výrokových formulí, tzv. SAT. Vysvětlil bych základní princip současných SAT-solverů, které tento problém, více či méně efektivně, řeší. Na SAT lze převést řadu prohledávacích problémů, například sudoku. Několik takových bych ukázal.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)David StanovskýOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)

Programátorské nástroje

Formát PDF [PDF]

Jeden z nejrozšířenějších formátů na předávání dokumentů má za sebou spletitou historii i dokumentaci. Ukážeme si, jak vypadá uvnitř a co se do něj dá uložit: grafické objekty, text, fonty, odkazy, všelijaké anotace a meta-data, a dokonce i kryptografické podpisy. Zmíníme se o profilech, třeba PDF/X a PDF/A. Při troše štěstí si vytvoříme jednoduchý PDF soubor ručně a možná půjde i otevřít.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Gdb a jiné ladicí nástroje ("Jak se ladí kytara, jak křišťálová koule a jak program (řazeno dle obtížnosti)") [GDB]

Kdo píše programy, které vždy hned fungují, ať se přihlásí. A kdo ne, ať se přihlásí na tuto přednášku. Ladit programy vás nenaučíme, ale ukážeme několik nástrojů, které mohou pomoci z nejhoršího. Mezi nimi třeba gdb – řádkový debugger (odvšivovač), strace, valgrind a perf. Kdy je chceme použít, a kdy se naopak víc hodí printf a assert.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Podzimní 2016 (záznamy z akce)Filip Štědronský, Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Testování a kvalita softwaru [QA]

Programování není zdaleka jenom o programování. Ukážeme si, jak psát kód tak, aby nejenom fungoval, ale aby vyzařoval krásu a pokoj všem programátorům dobré vůle. Povíme si o různých způsobech testování a dalších nástrojích, které pomáhají vyvíjet kvalitní software.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2015 (záznamy z akce)Michal PokornýOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Textový editor Vim ("Víš, jaký je nejlepší textový editor? Vim.") [VIM]

Odložme na chvíli své myše a pojďme si vyzkoušet textový editor, který umí poslouchat na slovo. Pravda, budeme se ta slova muset chvíli učit, ale výsledek bude proklatě efektivní. Základní příkazy, práce s regulárními výrazy, makra, kouzla. Vimovité ovládání jiných programů, třeba webového prohlížeče.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Filip ŠtědronskýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)

Sítě a bezpečnost

Bitcoin [BTC]

Jak provozovat digitální měnový systém bez centrální autority – algoritmy blockchain, proof-of-work a jejich varianty. Datová struktura Merkle tree. A pak nějaké aplikace, uživatelské hledisko, motivace a výhled do budoucnosti.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Jenda HrachOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Jak se staví CDNka ("Aneb zrychlujeme načítání webů") [CDN]

Sítě pro doručování dat (content delivery networks) obhospodařují dnes velkou část internetového provozu. Když výkon (nebo umístění) vašeho serveru nedostačuje, postavíte mezi klienty a svůj server CDNku a klienti si velké věci budou stahovat z ní. Povíme si, jak vlastně takové CDNka funguje, jak zvládne nasměrovat klienta na svůj nejbližší server a jak pak takový server zvládne odbavit desítky gigabitů trafficu. Jaké možnosti a jaká úskalí přináší protokol HTTP a jak okolo něho postavit CDNku tak, aby dobře kešovala, ale aby nekešovala moc. Cílem přednášky je ukázat principy a technologie, které jsou potřeba k tomu postavit si svoji vlastní malou CDNku.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Jirka SetničkaOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Počítačová bezpečnost prakticky ("K čemu je 4096bitový klíč, když si ho napíšu na papírek pod klávesnici?") [NSA]

Nejslabším článkem bezpečnosti téměř vždy bývá člověk. Na co si dát pozor, když si chráníte data a když posíláte zprávu. Co je to trust model a komu můžete (ne)věřit. Jak udělat bezpečné přihlášení. Co dělat ve chvíli, kdy jsou nějaká data kompromitovaná. A proč zamykat dveře a školit zaměstnance, aby za sebou zavírali a nikoho nepouštěli. Kam data neukládat a jaká data neukládat vůbec.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2015 (záznamy z akce)Michal VanerOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Sítě II – protokoly a síťové útoky ("Jak si přečíst maily... sousedovy maily.") [NET2]

Volné navázání na NET. Budeme si povídat o tom, co za data nám po síti běhá a jaké se k tomu používají protokoly – DNS, FTP, HTTP nebo třeba i mailové SMTP a IMAP. Zaměříme se více na ty nejpoužívanější (metody GET a POST v HTTP), nakousneme cacheování a nadlábneme se cookies. A pokud zbude čas, využijeme zranitelnosti některých protokolů a provedeme síťový útok.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Podzimní 2016 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Sítě a Internet ("Sítě nejen na ryby.") [NET]

Jak funguje Internet a počítačové sítě vůbec. Lokální sítě s dráty i bez nich a různé způsoby, jak je mezi sebou propojovat. Protokoly rodiny TCP/IP a nad nimi postavené aplikační protokoly: DNS, SMTP, HTTP a celý zvěřinec dalších. Bezpečnost sítí a všelijaké útoky na ni. Pár taktů hudby budoucnosti: IPv6, multicasting, přenos v reálném čase atd.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Jarní 2015 (záznamy z akce)Martin MarešOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)

Teoretická informatika

Jde to rozuzlovat? ("Jak si zavázat boty a neoběsit se u toho.") [KNOT]

Dostali jsme obrázek uzlu. Jak poznat, zda ho lze rozuzlovat? Na spoustě obrázků bych ukázal, v čem je zakopán problém. Ukázal bych jistou barvicí metodu, která umí prokázat zauzlovanost. A hlavně, algoritmická verze této úlohy je velmi zajímavá a dotýká se domněnky P vs. NP a dalších problémů v teorii algoritmů.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)David StanovskýOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)
Parametrizované algoritmy ("Co přesně je tak těžké na daném NP-těžkém problému?") [PARALG]

Pro žádný NP-těžký problém není znám algoritmus, který by jej řešil v čase lepším než exponenciálním. Často ale umíme najít algoritmus, jehož složitost je exponenciální jen v nějakém parametru problému. Například jednoduchým algoritmem zjistíme, zda má n-vrcholový graf vrcholové pokrytí velikosti ≤ k v čase 2k · nc. Hledáním parametrizovaných algoritmů se tak fakticky snažíme najít jádro těžkého problému, které jej činí těžkým. Přednáška poskytne krátký úvod do těchto metod a do toho, co nám o některých problémech prozradily.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2022 (záznamy z akce)Martin KorečekOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (Ogg/Opus)

Nematfyzácké přednášky

Biologická evoluce ("Ale vždyť je to jen teorie!") [EVOL]

Evoluční teorie je asi jedním z největších převratů v lidském náhledu na svět. Jak se na takovou věc vůbec přišlo, proč to tak dlouho trvalo a proč si myslíme, že je to pravda? Jak si to vše alespoň trochu představit? Mnoho nečekaných překvapení, informatické a fyzikální souvislosti. Proč jsou stromy vysoké, jak souvisí pohlavní rozmnožování s počítačovou bezpečností, co má evoluce společného s Windows a co s halting problémem?

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2018 (záznamy z akce)Filip ŠtědronskýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Smršť 2017 (záznamy z akce)Filip ŠtědronskýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Hornictví [MINING]

Základní přehled toho, jak se vyhledávají, těží a upravují suroviny.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2018 (záznamy z akce)Jenda HrachOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Hudba z pohledu matematiky, fyziky a informatiky [MUSIC]

Co dokáže a co už nedokáže rozpoznat lidský sluch? Na čem je založená libozvučnost z pohledu fyziky? Jak spolu souvisí zlatý řez a koncertní sály? Co se děje při digitalizaci hudby? A na čem závisí kvalita jejího přehrávání?

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Martin DvořákOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Jak jsem stavěl pasivní radar [RADAR]

V první části projdeme způsoby aktivního i pasivního zaměřování všech možných věcí, zejména letadel a počasí. Ve druhé části ukážu, jak jsem z obyčejných USB klíčenek pro příjem televize postavil pasivní radar pro zaměřování vysílačů pracující na stejném principu jako Tamara. Funkcionalitou a citlivostí se sice nemůže skutečné Tamaře rovnat, ale opravdu funguje a dokáže zaměřit reálné rozhlasové a televizní vysílače.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2019 (záznamy z akce)Jenda HrachOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Kariéra [WORK]

Povídání o různých aspektech živení se softwarem. Jak se pracuje v malých, středních a gigantických firmách, jak si vybrat a jak se do nich dostat? Jak může vypadat 15 let kariéry? Vyprávění zkušeností z Googlu a z Dropboxu, o startupech, o Křemíkovém údolí a vůbec.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2015 (záznamy z akce)Michal PokornýOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Klikrtrénink (nejen) pro psy [CLICKER]

Zmínky o klikrtréninku člověk potká nejčastěji v souvislosti s chovem a výcvikem psů, přesto jde hlavně o nastavení myšlení, které se dá na psy uplatnit stejně dobře jako na kočky, nebo třeba partnera či kolegy. Základní kameny klikrtréninku. Proč to vůbec může fungovat a proč je to tak náročné pro trenéra. O motivaci i o tom, že klikr není ke klikrtréninku vůbec potřeba. A samozřejmě, jak principy klikrtréninku doopravdy přenést i do mezilidských vztahů.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Karry HořeňovskáOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Sebeorganizace ("Ten úkol bych měl udělat ideálně včera.") [SELFMGM]

Běžný člověk má spoustu práce a úkolů a někteří lidé mají také spoustu starostí s tím, jak to všechno zvládat. Návod na štěstí vám nedáme, ale ukážeme vám kupu prostředků, které jiní s úspěchem používají (a jiní je nechápou). Malé ztrácející se papírky, velké neztrácející se papíry. GTD, myšlenkové mapy. Pomodoro. Časové snímky. SMART, KARAT a další zásady. Pár slov na téma lenora versus prokrastinace. To vše tedy od člověka, který by měl úkoly dělat ne včera, ale před týdnem.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2015 (záznamy z akce)Karry BurešováOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Svoboda a soukromí v digitálním světě [DRIGHTS]

Kdo, proč a jak se nás o ně snaží připravit? Co o vás ví Google, Facebook, Apple či NSA a jakou nad vámi mají moc? Kdo může z vašeho telefonu vzdáleně číst a mazat data? Čím hrozí „kyberzákony“ a mezinárodní dohody? DMCA, SOPA, ACTA, TT(I)P a další. Bude Hollywood rozhodovat o tom, co (ne)smíte vidět na internetu a Microsoft o tom, jaký software (ne)smíte používat? Proč je často protizákonné upozornit uživatele na bezpečnostní chyby? A kdy vás to vše může stát život?

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2017 (záznamy z akce)Filip ŠtědronskýOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Technika ve sci-fi ("Scotty, beam me up") [SCIFI]

Technické objevy v různých sci-fi (Star Trek/Gate/Wars i dalších) a pohled na ně z perspektivy dnešních fyzikálních znalostí. Proč se v Hollywoodských filmech ozývá ve vesmíru zvuk laserů, i když je tam vakuum, a je možné cestovat rychleji než světlo? Také možná zabrousíme do některých filozofických otázek – primární směrnice o nevměšování ve Star Treku a jiné.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2015 (záznamy z akce)Jirka SetničkaOtevřít záznamYouTubeVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Zamrzlá evoluce [FROZEVO]

Proč nejsilnější a nejpřizpůsobivější většinou nepřežijí, zatímco suboptimální se drží věky? Bude nás zajímat, proč se biologové domnívají, že pohlavní rozmnožování brzdí a následně úplně zastavuje evoluci a proč nakonec i přesto sexuální druhy tolik potkáváme v přírodě. Na přednášce nejprve ve stručnosti nastíníme, jak měnily biologické pohledy na evoluci, a pak se vrhneme na teorii zamrzlé plasticity, za kterou byl Jaroslav Flegr „oceněn“ Bludným balvanem.

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2016 (záznamy z akce)Martin DvořákOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)
Základy molekulární biologie a genetiky [MOLBIO]

Crashcourse do fungování organismů, zejména od DNA přes RNA k proteinu a všechno co s tím souvisí. Co je to DNA? Co znamená „GMO“ na obalu od kukuřičných lupínků? Jak buňka ví, co má dělat? Jak se čte genetický kód?

Záznam z akce:Přednášející:Odkazy:
Smršť 2019 (záznamy z akce)Jenda HrachOtevřít záznamVideo (MP4/H.264)Audio (MP3/AAC)

Technické detaily

Záznamy jsou k dispozici jako MP4 soubory (video v H.264, zvuk v AAC a/nebo v Opus kodeku). Pokud je váš prohlížeč nepřehraje (narazili jsme na problémy např. s Firefoxem na Linuxu), zkuste jiný prohlížeč, případně si záznamy přehrajte plnohodnotným přehrávačem. Na Linuxu můžeme doporučit MPV (bude v repozitářích vaší distribuce), na Windows třeba VLC. Video není třeba stahovat, můžete přímo do přehrávače vložit jeho URL a bude se streamovat ze sítě (na Linuxu stačí z terminálu spustit mpv https://...url-videa..., případně ve VLC můžete použít menu Média → Otevřít síťový proud). Pokud si nebudete vědět rady, klidně se nám ozvěte.