Záznam přednášky - Uživatelská rozhraní

Akce:Krutá Smršť Přednášek 2017 (záznamy z akce)
Přednášející:Karry Hořeňovská
Motto:Nákup potvrďte stiskem tlačítka s černou lebkou.
Anotace:Co mají společného automat na jízdenky, velké červené tlačítko v jaderné elektrárně a KSPácké webové stránky? Jsou to rozhraní, jejichž pomocí lidé něco ovládají a plní nějaké úkoly. Jak taková rozhraní navrhovat a jak je následně testovat? Proč raději nenavrhovat to, o co si lidi řeknou, a proč nevadí, že Vim by v běžném testování určitě neuspěl? A je opravdu nejdůležitější poučka „Zapomeňte na poučky“? Projdeme celý proces návrhu uživatelského rozhraní, pojmenujeme zdánlivě samozřejmé, a přece často opomíjené zásady a upozorníme na časté prohřešky.
Ke stažení:Video (MP4/H.264) a Audio (MP3/AAC)

Audio

Video