Záznamy přednášek - Smršť 2017

↩ zpět na seznam všech přednášek

Akce: Krutá Smršť Přednášek 2017

Algoritmy a datové struktury

Datové struktury ve volném stylu ("Všechno důležité jde spočítat v konstantním čase.") [DSX]

Pojďme spolu na výlet krajinou datových struktur. Vyšlapané cestičky lesem vyhledávacích stromů mineme a raději zahneme do opravdové džungle. Potkáme struktury pracující ve skoro konstantním čase, dynamické reprezentace grafů, roztodivné druhy hešováni a cokoliv dalšího, o co si průvodci řeknete.

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Splay stromy ("Lepší než uklízení je organizovaný chaos.") [SPLAY]

Zapomeňte na pracné vyvažování vyhledávacích stromů. Místo toho zavedeme triviální pravidlo: pokaždé, když pracujeme s nějakým prvkem, vytáhneme ho do kořene stromu. Ukážeme, že toto pravidlo stačí na dosažení logaritmické složitosti, tedy aspoň amortizovaně. Také dokážeme, že Splay strom je nejhůře konstanta-krát horší než libovolný jiný strom, a možná i spousta dalších magických vlastností.

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Aplikace informatiky

Algoritmy pro synchronizaci dat [SYNCALG]

Často se stane, že na dvou počítačích máme kopie týchž dat, které se drobně liší (třeba jsme v jedné udělali nějaké změny). Ukážeme, že takovéto rozdíly jde efektivně přenést na druhou stranu, a to i když nevíme, které části dat se změnily. Podíváme se třeba na slavný rsync, ale i zajímavější a méně známé protokoly a algoritmy.

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Neuronové sítě pro rozpoznávání obrázků [NNIMG]

Co je to neuronová síť, jak se učí a jak vypadají současné sítě řešící rozpoznávání obrazu? A co si počít, pokud nemáme data, znalosti a výpočetní výkon na natrénování takové sítě od nuly?

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Uživatelská rozhraní ("Nákup potvrďte stiskem tlačítka s černou lebkou.") [UX]

Co mají společného automat na jízdenky, velké červené tlačítko v jaderné elektrárně a KSPácké webové stránky? Jsou to rozhraní, jejichž pomocí lidé něco ovládají a plní nějaké úkoly. Jak taková rozhraní navrhovat a jak je následně testovat? Proč raději nenavrhovat to, o co si lidi řeknou, a proč nevadí, že Vim by v běžném testování určitě neuspěl? A je opravdu nejdůležitější poučka „Zapomeňte na poučky“? Projdeme celý proces návrhu uživatelského rozhraní, pojmenujeme zdánlivě samozřejmé, a přece často opomíjené zásady a upozorníme na časté prohřešky.

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Zjednodušování textu ("Každá věta má jen pět slov. Už je to jednoduché?") [SIMPL]

Zjednodušování textu je zajímavá úloha, kdy na vstupu máme nějaký text v přirozeném jazyce, na výstupu máme text v tom samém jazyce, ale přesto jiný, jednodušší, snáz pochopitelný. Jak se něco takového dělá? A hlavně, jak poznat, že je text opravdu jednodušší? Ukážeme si trochu od všeho – lexikální, syntaktické i pragmatické zjednodušování, nadějné strategie i časté problémy, způsoby vyhodnocení i odlišnosti v požadavcích cílových skupin.

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Zpracování přirozeného jazyka ("Jsou bramborové knedlíky plněné bramborami?") [NLP]

Přednáška spíše motivační a hravá, o tom, co se stane, když se střetne svět matematiky se světem divných, neexaktních a nejednoznačných lidských jazyků. Podíváme se na vlastnosti přirozených jazyků a zaměříme se na to, jak moc komplikují jejich počítačové zpracování. Pojmenujeme odlišnosti mezi kontrolou pravopisu, automatickým překladem a konverzací s uživatelem, a zbude-li čas, naznačíme, co se umí a osvědčuje používat.

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Filozofické okénko

Racionalita ("Pokud je tvrzení X pravdivé, chci věřit, že je pravdivé. Pokud ne, chci věřit, že je nepravdivé.") [RAT]

Naše přesvědčení o světě jsou jako mapa nějakého území. Měli bychom se snažit, aby mapa co nejlépe odrážela skutečnost, neustále ji upravovat podle nově objevených faktů. Přesto se lidi často spíš snaží přesvědčit ostatní i sebe, že jejich názor je správný, než aby věnovali veškeré úsilí nalezení názoru nejlépe kopírujícího realitu. Odhlížíme od nepříjemných pravd. Proč? Jak se naučit své názory absolutně podřídit realitě, přijímat svět, jaký je? Jaké systematické chyby v uvažování lidský mozek dělá a jak nám jejich znalost (ne)může pomoci? K čemu se hodí znát teorii pravděpodobnosti či úvahy z oblasti umělé inteligence?

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Matematické přednášky

Jak lhát ve studii ("Je vědecky prokázáno, že návštěvnost koupališť ovlivňuje teplotu vzduchu") [STATLIE]

Často se na nás valí postřehy a zprávy o tom, jak bylo něco prokázáno, vědecky, na základě studie, prostě zcela nevyvratitelně. Pojďme si ukázat, že to často není tak jednoduché. Korelace neimplikuje kauzalitu (o směru kauzality nemluvě). Rozdíly mezi retrospektivní a prospektivní studií, rozdíly v jejich limitech. Různě zaslepené studie, důsledky zaslepení. Skryté korelace a kohorty. Hladina významnosti a intervaly spolehlivosti.

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Pod pokličkou – hardware, operační systémy, formáty

Android z druhé strany [ANDROID]

Nejpoužívanější operační systém na světe nejen jako pouhý uživatel. Jak vlastně Android funguje? Proč nemám nejnovější systém? Jak se pro něj píší aplikace? Pojďme se na to společně podívat! Po troše teorie si zkusíme napsat jednoduchou aplikaci, která nakonec nebude tak úplně jednoduchá. Přednáška bude spíše praktická. Plnohodnotná účast předpokládá stroj, na kterém běží Android Studio.

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Programátorské nástroje

Formát PDF [PDF]

Jeden z nejrozšířenějších formátů na předávání dokumentů má za sebou spletitou historii i dokumentaci. Ukážeme si, jak vypadá uvnitř a co se do něj dá uložit: grafické objekty, text, fonty, odkazy, všelijaké anotace a meta-data, a dokonce i kryptografické podpisy. Zmíníme se o profilech, třeba PDF/X a PDF/A. Při troše štěstí si vytvoříme jednoduchý PDF soubor ručně a možná půjde i otevřít.

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Nematfyzácké přednášky

Biologická evoluce ("Ale vždyť je to jen teorie!") [EVOL]

Evoluční teorie je asi jedním z největších převratů v lidském náhledu na svět. Jak se na takovou věc vůbec přišlo, proč to tak dlouho trvalo a proč si myslíme, že je to pravda? Jak si to vše alespoň trochu představit? Mnoho nečekaných překvapení, informatické a fyzikální souvislosti. Proč jsou stromy vysoké, jak souvisí pohlavní rozmnožování s počítačovou bezpečností, co má evoluce společného s Windows a co s halting problémem?

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Klikrtrénink (nejen) pro psy [CLICKER]

Zmínky o klikrtréninku člověk potká nejčastěji v souvislosti s chovem a výcvikem psů, přesto jde hlavně o nastavení myšlení, které se dá na psy uplatnit stejně dobře jako na kočky, nebo třeba partnera či kolegy. Základní kameny klikrtréninku. Proč to vůbec může fungovat a proč je to tak náročné pro trenéra. O motivaci i o tom, že klikr není ke klikrtréninku vůbec potřeba. A samozřejmě, jak principy klikrtréninku doopravdy přenést i do mezilidských vztahů.

Otevřít přednášku (webový přehrávač)

Svoboda a soukromí v digitálním světě [DRIGHTS]

Kdo, proč a jak se nás o ně snaží připravit? Co o vás ví Google, Facebook, Apple či NSA a jakou nad vámi mají moc? Kdo může z vašeho telefonu vzdáleně číst a mazat data? Čím hrozí „kyberzákony“ a mezinárodní dohody? DMCA, SOPA, ACTA, TT(I)P a další. Bude Hollywood rozhodovat o tom, co (ne)smíte vidět na internetu a Microsoft o tom, jaký software (ne)smíte používat? Proč je často protizákonné upozornit uživatele na bezpečnostní chyby? A kdy vás to vše může stát život?

Otevřít přednášku (webový přehrávač)