Podzimní soustředění KSP 2017

JČMF

Soustředění se konalo mezi nedělí 17. a nedělí 24. září v Domašově nad Bystřicí (nedaleko Olomouce). Na pořádání soustředění přispěla Jednota českých matematiků a fyziků, díky čemuž jsme mohli účastníkům odpustit účastnické poplatky. Jednotě za to tímto veřejně děkujeme a těšíme se na další případnou spolupráci.

Účastníci

"Ať žije král!" ozve se a do jídelny vkročí postava v přepychovém rouchu a s korunou na hlavě. Jenže to už nejsme v jídelně, jsme v královské síni a přišli jsme na audienci jako věrní poddaní. Království, v němž jsme se na týden všichni ocitli, není ledajaké: na svém území těží bleskové kameny, vyrábějící elektřinu. Král vyhlašuje státní sčítání obyvatel, slepic, kuřat a samozřejmě i bleskových kamenů, ale nemůžeme si nevšimnout, že má nějaké rozbroje se svoji krásnou dcerou. Že by citlivé, ekologicky zaměřené dívce nesedělo, že nově otevřené doly zničí velkou plochu lesů a zahubí mnoho zvířat?

Perský princ v bludišti

Celá historka byla ale rychle zapomenuta, když jsme se dozvěděli, že princeznu unesli. Od posla našeho nepřátelského státu jsme dostali tvrdé podmínky: musíme jim co nejdříve poslat tisíce kamenů! Král se nenechá vydírat a rozhodne, že princeznu z područí nepřátel vysvobodíme. Jenže kdo to udělá? Vtom se ozvou zvuky, které jakoby lezly z osmibitového počítače a do královské síně přiběhne perský princ. Nabídne se, že vysvobodí princeznu za pouhých šedesát minut. I princ se ale musí trochu procvičit a tak jsme strávili odpoledne tvořením bludišť s chodbami, propastmi, dveřmi a klíči. Večer se ovšem ukázalo, že princovi bude záchrana trvat přece jen déle než hodinu. Cizí království nehodlalo čekat a začalo vyhrožovat, že princezně uříznou ukazováček, pak prostředníček… proto jsme se radši sami v noci vydali do dolů, abychom nějaké kameny vytěžili a aspoň na chvíli uchlácholili nepřátele.

Princeznu se k velké radosti celého dvora podařilo zachránit. Ale ona pro krále dobrou zprávu neměla, zjistila, že cizí království se infiltrovalo do našeho státu a zaminovalo naše doly speciálními výbušnými kameny. Jejímu doporučení, aby se doly uzavřely, se král vysmál a raději rozhodl, že se výbušné kameny naleznou a zneškodní. To samozřejmě dostali za úkol poddaní. Kupodivu k zneškodnění kamenů nepotřebovali štípačky na přestřihování drátů, ale fotoaparáty.

Třídění dat v paměti

To už se z nepřátelského království vrátil námi vyslaný špion a přinesl informace o jeho plánech. Drobnou komplikací bylo, že všechny informace byly opět nahrané na kamenech, a k tomu všemu ještě zašifrované. A protože král si takové zbytečnosti jako počítač pořizovat nebude, nezbylo nic jiného, než opět zaměstnat poddané-účastníky, aby počítač nasimulovali. Večer jsme si prohlédli videa, která byla na kamenech uložená, ale protože byla v nesrozumitelném jazyce cizího království, museli jsme je předabovat.

"To snad není možné," vydechne král, "intrikují proti mně mí vlastní lidé!" K jeho velkému zděšení a naštvání nahrávky jasně ukázaly, že cizí království o ničem neví a nemá s únosem princezny nic společného. Stopy naopak ukázaly na tři nejsilnější frakce u královského dvora: paladiny, alchymisty a mnichy. Když se vůdci každé z frakcí shromáždili v síni, král to málem nervově nezvládl a chtěl sníst klíč od královské pokladnice. Nakonec ale prohlásil, že nějak si pravdu obstará, a odešel pryč. Vůdci se mezi sebou rychle rozhádali a každý s nich si pomocí rychlého přenosu zpráv, připravil plán na nadcházející noc. A v noci během noční hry si navzájem naposílali špiony do svých sídel. Nazítří se ukázal překvapivý fakt: ani jedna z frakcí za únosem princezny nestojí a neví, kdo by to mohl být.

Noční plížící hra

Všichni se opět sešli a v ten moment krále napadla ta nejbláznivější a zdánlivě naprosto nesmyslná možnost. Že by… že by se princezna unesla sama? Tak si svoji dceru přivolal a zhurta na ní uhodil. Princezna se přiznala: protože doly na bleskové kameny těží neekologicky a horníci jsou mizerně placení, chtěla svými intrikami donutit svého otce, aby je zavřel. Král tohle okamžitě odmítl: vždyť ekonomika a jméno království (a v neposlední řadě prestiž krále samotného) stojí na produkci kamenů. Frakce se ke sporu postavily nejednotně a všechno to vypadalo na pořádnou válku plnou bojů a krve… když tu paladin vyhlédl ven a prohlásil, že v dešti bojovat prostě nebude. Princezna proto moudře navrhla, aby se roztržka vyřešila mírovou cestou. Ten, kdo vynalezne lepší zařízení na měření času, určí, jestli bude těžba pokračovat nebo ne.

Princezna souboj vyhrála a požadovala okamžité zavření dolů. Královi se stále nechtělo ustoupit, ale najednou dovnitř vrazil alchymista s tím, že se mu podařilo najít šetrnější způsob těžby kamenů. Král tedy ustoupil, souhlasil i se zvýšením mezd horníkům (ačkoliv se bude muset zbavit svého luxusního pláště) a nic nebránilo slavnostní závěrečné hostině.

Program soustředění

Den Dopoledne Odpoledne Večer a noc
Neděle Příjezd Seznamovačky Přednáška Šarády
Pondělí Přednášky Prince of Persia Přednáška Noční programovací hra
Úterý Dospávání Fotografická hra Přednáška
Středa Přednášky Zahrajte si na počítač Přednáška Divadlo a dabing
(videa)
Čtvrtek Výlety: krátký, střední a dlouhý Přednáška
Pátek Přednášky Přenos zpráv Přednáška Noční plížící hra
Sobota Informatická soutěž Přednáška Konstrukční hra: měření času (videa) Závěrečná hostina a volný večer
Neděle Úklid a odjezd

Další fotky:


Přednášky

DenDopoledne IDopoledne IIVečer
Neděle Příjezd Jak vypadá zrcadlo v číslech
Petra Pelikánová
Evoluční algoritmy
Jirka Setnička
Pondělí Celosvětové webové aplikace.
Maria Matějka
Hudba pro programátory
Maria Matějka
Kryptografie
Filip Štědronský
Datové struktury pro ještě pokročilejší
Martin "Medvěd" Mareš
Stromové algoritmy
Martin "Medvěd" Mareš
C for wizards
Martin "Medvěd" Mareš
Kombinatorika
Kuba Tětek
Toky v sítích
Petra Pelikánová
Úterý Dospávání po noční hře Logické programování
Pali Rohár
Fourierova transformace
Martin "Medvěd" Mareš
Pokročilé povídání o Pythonu
Filip Štědronský
Středa Sítě a Internet
Kuba Maroušek
Suffixové stromy
Filip Štědronský
Persistentní datové struktury
Kuba Tětek
Teorie (vesměs samoopravných) kódů
Martin "Medvěd" Mareš
Amortizace
Martin "Medvěd" Mareš
Aplikace kryptografie
Filip Štědronský, Martin "Medvěd" Mareš
Jazyk Go
Jirka Setnička
Sítě II -- protokoly a síťové útoky
Jirka Setnička, Kuba Maroušek
Modely počítačů
Jirka Setnička
Čtvrtek Výlet Git a jiné systémy pro správu verzí
Vašek Končický
Magické algoritmy
Martin "Medvěd" Mareš
IPv6
Pali Rohár
Pátek Cache-oblivious algoritmy
Kuba Tětek
Skriptování v shellu
Filip Štědronský
Jazyky, gramatiky a automaty
Vašek Končický
Principy počítačů
Jirka Setnička
Strojové učení
Kuba Maroušek
Programování v Linuxu
Pali Rohár
Černá magie v C++
Filip Štědronský
Komprese dat
Jirka Setnička
Datové struktury pro pokročilé
Jirka Setnička
Sobota Informatická soutěž Textový editor Vim
Jirka Sejkora
Složitější složitost
Kuba Tětek
Geometrie a počítače
Jirka Setnička