Jarní soustředění KSP 2017

Od 29. dubna do 6. května 2017 opustilo 30 účastníků bezpečné prostředí zemského povrchu a ve Štědrákově Lhotě se propadli do pekelné sluje plné ohně, démonů a nepřátelství.

Účastníci Pekelný rituál

Autobus nás tentokrát dovezl přímo k penzionu a po seznamovačkách v okolních kopcích nasvědčovalo všechno tomu, že nás čeká pohodový týden plný zábavy. Proto nás zamrazilo, když jsme při návratu na objekt objevili oběšenou dětskou panenku, která nás vyzývala k pokání. Jak se tam asi vzala? Po vstupním testu, v němž si účastníci zmapovali své programátorské schopnosti, jsme se vypravili na noční bojovku s lightsticky. Vyřazení účastníci se museli vydat k blízké chatičce, kde je překvapil krb s planoucím ohněm a velký černý kotel. Ocitli jsme se v Pekle! Vládce Pekla Barbatos a jeho zástupce Egothor začali prošetřovat naše hříchy. Jakékoliv námitky k ničemu nevedly: čerti předtím očarovali naše záznamové karty, použité ve vstupním testu, a UV tiskem do nich připsali přiznání ke všem sedmi smrtelným hříchům. Návrat na objekt proběhl v temné náladě, protože jsme všichni byli odsouzeni k věčným pekelným mukám.

Čerti na nic nečekali a hned další den nás přivítali pekelným budíčkem, unavující fyzickou a neřešitelnou psychickou rozcvičkou. Odpoledne si správce pekelné počítačové sítě usmyslel, že ji zprovozní a nové hříšníky využije jako pakety. Po nekonečném běhání v propojovacích kabelech a síťových uzlech ale došlo ke zvratu. Ukázalo se, že jsme do Pekla byli odsouzeni omylem. Hlavní pekelný zapisovatel ve skutečnosti nenalezl dostatečné množství důkazů našich hříchů. Barbatos s Egothorem se hrozně rozčílili a za trest poslali zapisovatele na sto let válet sudy do kopce. Ale co teď? Protože jsme se z Pekla stejně nemohli dostat ven, šli jsme do učení a doufali, že se z nás jednou stanou profesionální čerti.

Parovod

Své schopnosti jsme mohli brzy ukázat při dostavbě nových částí Pekla. Při kutání jsme ale narazili na rouru, ze které začala téct voda! Naštěstí jsme ji včas zastavili a hned začalo vyšetřování, kdo je za tohle zodpovědný (voda se do Pekla jen tak nedostane). Barbatos obvinil Hloupého Honzu, jednoho z dlouholetých pekelných obyvatel, a tak jsme ho společně hodili do kotle. Večer si ale Egothor, neústupný zastánce "starých pořádků", usmyslel, že musíme do Pekla dostat nějakého knížete. Úkol dostal čert s příznačným jménem Buran a rychle nám došlo, že byl na zemském povrchu naposledy před několika staletími. Jako nově příchozí do Pekla jsme mu proto ukázali v několika divadelních scénkách, jak to teď na Zemi chodí.

Šifrovačkal

Rozlehlé prostory Pekla, včetně pekelné přečerpávací elektrárny, jsme si prohlédli při tradičním výletě. Někteří z nás raději zůstali na objektu a komunikovali s neznámými tvory. Večer ale došlo ke katastrofě. Přistihli jsme Egothora, jak se domlouvá s Hloupým Honzou o sesazení Barbatose z pekelného trůnu. Vedení Pekla nebylo tak jednotné, jak jsme si mysleli! Domluvu dvou spiklenců přerušil příchod Barbatose, který už o Egothorových plánech věděl, protože i v Pekle používají odposlouchávací štěnice. Egothor se z toho neobratně snažil vyvléknout, ale nakonec došlo na děsivou bitku plnou ohnivých koulí a kouře. Když boj ustal a kouř se zvedl, zjistili jsme, že oba čerti jsou pryč a my se propadli do hlubší úrovně Pekla. Ta je dostatečně strašidelná na to, abychom se vypravili ven a celou noc při šifrovačce hledali cestu zpět.

Do hlavní úrovně Pekla jsme se úspěšně vrátili, ale Barbatose a Egothora jsme nenašli. Protože jsme neměli nic jiného na práci, tak nás starší čerti učili svým dovednostem jako opravovat kotle nebo mučit hříšníky. Pevná ruka vládce Pekla ale evidentně chyběla, protože hned další den z klece utekla děsivá pekelná nestvůra. Úspěšně jsme ji chytili a zavřeli a zbytek odpoledne věnovali testování našich programátorských schopností. Po západu slunce se účastníci vydali na tajuplnou cestu po lightsticích. Každý se setkal buď s Barbatosem, nebo s Egothorem, přislíbil mu věrnost v nadcházejícím boji a připojil se k jeho frakci.

Souboj Egothora a Barbatose

Nazítří došlo k velkému souboji. Ten probíhal pomocí papírových koulí a pekelné magie: kvůli té se někteří účastníci nebáli obětovat nohu, ruce, nebo dokonce oči. Za duše mrtvých nepřátel každý tým odhalil místo, kde je připoutaný jejich vůdce (buď Barbatos, nebo Egothor). Po jejich osvobození se začalo schylovat k epické bitvě mezi dvěma čerty a jejich podporovateli. Ale co se nestalo, Egothorův tým svému vůdci přestal věřit a nechal ho na holičkách! Egothor zděšeně zjistil, že stojí proti neporazitelné přesile skládající se z vládce pekla a jeho elitních bojovníků. Nezbylo nic jiného, než potupně padnout na kolena a nechat se zajmout.

Při závěrečném kolečku byl Egothor vítězoslavně vhozen do kotle a nám nezbylo nic jiného, než si za poslechu jeho kvílení užívat hostiny. Zazvonil zvonec, pekelným kratochvílím je konec…

Rozvrh a fotky

Den Ráno Dopoledne Odpoledne Večer a noc
Sobota Příjezd orgů Příjezd Seznamovačky Icebreakery Noční hra s lightsticky Vstup do Pekla
Neděle Pekelná rozcvička Přednášky Pekelný paketový internet Přednáška
Pondělí Přednášky Stavba parovodu Přednáška Divadla
Úterý Výlety
Dlouhé Stráně, Nový hrad
Přednáška Šifrovačka – cesta z pekla
Středa Dospávání Workshopy Přednáška
Čtvrtek Přednášky Chytání obludy Teoretická soutěž Přednáška Táborák
Pátek Přednášky Souboj frakcí Přednáška Závěrečná hostina a večer
Sobota Úklid a odjezd

Další fotky:


Přednášky

DenDopoledne IDopoledne IIVečer
Neděle Základy algoritmizace, složitosti a datových struktur
Jirka Sejkora, Kuba Maroušek
Základy programování
Janka Bátoryová, Karry Burešová, Honza "Goci" Gocník
Základy programování
Janka Bátoryová, Karry Burešová, Honza "Goci" Gocník
Základy algoritmizace, složitosti a datových struktur pro pokročilé
Jenda Hadrava, Vašek Končický
Hledání v textu
Jirka Setnička
Kryptografie
Martin "Medvěd" Mareš
UNIX
Ondra Hlavatý
Komunikace po síti
Ondra Hlavatý
Pondělí Základy programování
Janka Bátoryová, Karry Burešová, Honza "Goci" Gocník
Základy algoritmizace, složitosti a datových struktur
Jirka Sejkora, Kuba Maroušek
Cvičení
všichni
Parsing čili analýza textu
Martin "Medvěd" Mareš
Teorie nemožného
Martin "Medvěd" Mareš
Geometrie a počítače
Jirka Setnička
C++
Jenda Hadrava
Úterý Výlety Grafy & algoritmy I
Janka Bátoryová, Dominik Smrž
Grafy & algoritmy I
Jirka Setnička, Vašek Končický
Středa Po šifrovačce Grafy & algoritmy II
Janka Bátoryová, Dominik Smrž
Grafy & algoritmy II
Jirka Setnička, Vašek Končický
Čtvrtek Grafové cvičení
všichni
Zpracování přirozeného jazyka
Karry Burešová
Datové struktury pro pokročilé
Jenda Hadrava, Vašek Končický
C++ a objektově orientované programování
Ondra Hlavatý, Dominik Smrž
Strojové učení
Dominik Smrž, Kuba Maroušek
Intervalové stromy
Jirka Sejkora
Programování v jazyce C
Ondra Hlavatý
Pátek Programování v jazyce C#
Jirka Sejkora, Honza "Goci" Gocník
Herní algoritmy
Jenda Hadrava
Toky v sítích
Jenda Hadrava, Dominik Smrž
Dynamické programování
Janka Bátoryová
Python
Ondra Hlavatý, Dominik Smrž
Derivace a integrály
Kuba Maroušek
Uživatelská rozhraní
Karry Burešová
Principy počítačů
Jirka Setnička, Honza "Goci" Gocník