Soustředění KSP 2008

Vyskytovali jsme se na univerzitě vychovávající bezpečnostní specialisty. Ač jsme se neshodli, jestli to byli hackeři nebo crackeři, vychovali jsme jich něco ke třicítce. Několika z nich se dokonce povedlo splnit speciální finální úkol.

Pokud si nějací agenti chtějí prohlédnout, že na místě činu po nás nezbyly žádné stopy, mohou se podívat do rekreačního střediska Kovo u Sobrědraže, kde se výcvik odehrával ve dnech 20.-26.9.2008.

Nesnažte se nás kontaktovat, nejde to, neexistujeme. Přijímací zkoušky do dalšího ročníku naleznete na některém z našich serverů, ve složce z papíru.

Fotky