Kasiopea

Hippo evolution

Aktuálně

Na podzim 2015 přišla na svět zcela nová podoba soutěže. Více detailů naleznete na jejím novém webu.

Na tomto původním webu pak naleznete úlohy, výsledkové listiny a další materiály k prvním čtyřem ročníkům.

O soutěži

Kasiopea je každoroční víkendová online soutěž pro všechny středoškoláky (ba i základoškoláky). Soutěž spočívá v napsání a odladění co nejefektivnějších programů pro zadanou šestici úloh. Nejlepší soutěžící jsou odměňováni věcnými cenami.

Soutěž slouží k procvičení praktického programování. Mimo jiné se velmi hodí k přípravě na Matematickou olympiádu kategorie P, proto tradičně probíhá o víkendu právě před celostátním kolem olympiády.

Ročníky Kasiopey

Úlohy všech ročníků Kasiopey, stejně jako výsledky a další informace, naleznete na příslušných stránkách:

Praktické otázky a odpovědi

Kdo pořádá Kasiopeu?

Kasiopea je pořádána Korespondečním seminářem z programování. Seminář organizují studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Poselstvím Korespondenčního semináře z programování, dále jen KSP, je šíření znalostí kolem algoritmů, programování, informatiky a matematiky mezi středoškoláky.

Doporučujeme navštívit hlavní stránku pro další informace o KSP.

Jaký je rozdíl mezi Kasiopeou a běžnými sériemi KSP?

Obvyklé úlohy v hlavní kategorii KSP testují schopnost vymyslet algoritmus a důkladně zdůvodnit jeho funkčnost, samotné programování není nejdůležitější. Praktické úlohy začátečnické kategorie KSP jsou oproti úlohám Kasiopey mnohem volnější v programátorských nástrojích, které můžete použít. Stejně tak kladou úlohy začátečnické kategorie menší nároky na efektivitu programů.

Se systémem CodEx ani CMS jsem se ještě nesetkal, budu v nevýhodě?

Velmi pravděpodobně budeš, této nevýhody se ovšem můžeš snadno zbavit. Dobrým základem je přečíst si naši stránku s informacemi o CodExu. V roce 2015 sice místo CodExu používáme CMS, ale obecná pravidla, jako třeba striktní dodržení formátu vstupu a výstupu, pro něj platí stejně.

Mohu se zúčastnit, pokud nejsem středoškolák, ani základoškolák?

Rozhodně můžeš, budeš však vyřazen z boje o věcné ceny a nebudeš zařazen do oficiálního výsledného pořadí soutěžících.

Kam dál po soutěži?

Rozhodně doporučujeme řešit běžné série obvyklého KSP a začátečnického KSP. Užitečné informace obsahuje naše Encyklopedie.

Je-li to vše stále málo, nabízíme na příslušné stránce i přehled dalších možných výzev.