KSP API

Open-data úlohy lze kromě webového rozhraní odevzdávat také strojově pomocí API. Naše API je formálně popsáno specifikací ve formátu OpenAPI. Ze specifikace automaticky generujeme dokumentaci.

Pro používání API si vytvořte přístupový token a pak se všemi HTTP požadavky na API posílejte hlavičku

Authorization: Bearer hodnota_tokenu

Token udržujte v tajnosti, kdokoliv, kdo ho získá, se za vás může v KSP vydávat.

K dispozici je také ukázkový klient napsaný v Pythonu. Můžete si ho stáhnout jako jeden soubor, před použitím doporučujeme přečíst si návod.

Budeme rádi za jakékoliv připomínky a návrhy na vylepšení.