Profil řešitele

Některé informace v profilech jsou dostupné jenom pro účastníky semináře. Jestli jsi řešitel a chceš vidět všechno, přihlas se.

Petr Chmel
Petr Chmel

KSP-H:

Celkem nasbíraných bodů: 75.1 Z toho započítaných bodů: 75.1 Celkem odevzdaných sérií: 4

Odevzdaná řešení:

28. ročník
KSP-H – 1. sérieΣ = 35.9
28-1-1: Jízda na biomotorce 10.00 → 10.00 (z 10)
28-1-2: Zapalování kostek 8.00 → 8.00 (z 8)
28-1-5: Likvidace plísně 10.00 → 10.00 (z 10)
28-1-7: Vyříznutý kus mříže 5.00 → 7.90 (z 10)
KSP-H – 2. sérieΣ = 10.1
28-2-3: Zprávy pro lupiče 1.00 → 2.40 (z 10)
28-2-5: Hlídání věznice 5.00 → 7.70 (z 10)
KSP-H – 3. sérieΣ = 5
28-3-5: Závaží z fošen 3.00 → 5.00 (z 8)
KSP-H – 4. sérieΣ = 24.1
28-4-1: Sledování telefonů 2.00 → 3.60 (z 9)
28-4-2: Podepisování dokumentů 8.00 → 8.00 (z 8)
28-4-4: Podivuhodný obraz 0.00 → 0.00 (z 12)
28-4-8: Strojové učení 8.00 → 12.50 (z 20)