Pátá série dvacátého třetího ročníku KSP


Zadání úloh

John von Neumann se narodil v Maďarsku (vlastně v Rakousku-Uhersku) v roce 1903 a zemřel v roce 1957 ve Spojených státech. Byl to velmi univerzální vědec – pracoval na matematice čisté i aplikované a významnou měrou přispěl k rozvoji počítačů.

S jeho jménem se jde občas potkat dokonce i ve středoškolské výuce informatiky, kde je často jmenována „von Neumannova architektura“, jejíž hlavní rys tkví v jediné paměti pro program i data.

Něco takového je skutečně dobrý nápad, který stojí za dnešní univerzálností počítačů, ale tehdy to byl velmi pokrokový koncept, neboť první výpočetní stroje se programovaly přepojováním drátů.

Vymyslel také jednoduchý a ne zcela nepoužitelný způsob generování pseudonáhodných čísel, který funguje tak, že předchozí vygenerované náhodné číslo umocníme na druhou a vezmeme z jeho desítkového zápisu prostřední část, kterou ohlásíme jako nové „náhodné“ číslo.

Von Neumann si byl vědom omezení podobných (pseudonáhodných) metod pro generování čísel a známý je jeho výrok „každý, kdo chce generovat náhodné číslice aritmetickými prostředky, je hříšník“. On sám jich však potřeboval neobvykle hodně pro náhodné simulace vodíkové bomby, a tak vzal zavděk takovýmto hříšným způsobem.

Společně se Stanisławem Ulamem je uváděn jako průkopník buněčných automatů, zjednodušených modelů vývoje fyzikálních systémů. Podařilo se mu v jednom takovém modelu vytvořit sebereplikující stroj a napsal na toto téma celou knihu. Navrhoval podobné sebesestavující stroje použít pro rozsáhlé těžební operace, kde by obvyklá tovární výroba potřebných strojů stála lidstvo přílišné úsilí.

Podobné myšlenky posledních několik desítek let budí hrůzu technologických nadšenců, kteří předvídají, že nanotechnologie umožní stavbu tak dobrých sebereplikujících jednotek, že na sebe přemění celou planetu. Ostatně o tom byl jeden z posledních proužků na xkcd.


23-5-1 Boj s nanoboty (11 bodů)


Přeneseme se teď do fiktivního světa knihy Diamantový věk, ve které nejrůznější nanoboti vesele poletují po světě a zkázu světa to nevyvolá.

Existují totiž certifikační organizace, které pomocí svých bojových nanobotů vynucují, aby měl každý stroj, který se chce pohybovat v ovzduší, jisté nanorazítko, které zaručuje jeho bezpečnost.

Pokud se zloduch rozhodne, že zaplaví svět necertifikovanými nanoboty, nastane „tonerová válka“ – nanoboti se do sebe pustí, lidé z jejich zbytků dostanou rakovinu plic a vymřou.

Mějme kousek světa zadaný jako čtvercovou síť. Na prvním řádku dostaneme M; na každém z následujících M řádků dostaneme souřadnice města xiyi, počet obyvatel Ci a čas příchodu padoucha Ti.

Náš hrdina chce předejít tonerové válce a z ní vyplývajícím zdravotním rizikům pro obyvatele daného města. Proto cestuje po mapě a snaží se v tom padouchovi zabránit. Povede se mu to vždy tehdy, když je ve správný čas ve správném městě.

Hrdina začíná na políčku (0,0) v čase 0 a za jednotku času se může přemístit na sousední políčko, nebo zůstat stát.

Vaším úkolem je najít posloupnost měst, které má navštívit, aby zachránil co nejvíce lidí.

Například pro vstup

4
1 6 1000 18
2 7 300 16
3 3 100 11
6 5 500 11

program odpoví 4 1 (zachrání 1500 lidí).

Řešení

Podílel se na konstrukci atomové bomby. Na rozdíl od většiny ostatních významných vědců projektu Manhattan se dokonce zapojil do navazujícího programu pro vývoj bomby vodíkové.

Označoval své názory za „militantnější, než je obvyklé“ a prosazoval kupříkladu preventivní jaderný úder na Sovětský svaz předtím, než si obstará vlastní jaderné zbraně.

Postupně se tak zapojovoval do různých armádních poradních sborů. Přišel na to, že je efektivnější nechat detonovat atomovou nálož vysoko nad zemí, než při dopadu.

Zúčastnil se tedy třeba komise pro výběr japonských měst, nad kterými bude bomba použita, aby pomohl spočítat případné japonské ztráty.


23-5-2 Zjednodušení situace (13 bodů)


Praktická CodExová úlohaKdyž je mapa bitevního pole moc nepřehledná, odstraní se méně významné jednotky, popř. se sdruží pod souhrnnou vlaječku. Mohli bychom ale v takové situaci chtít zazoomovat na část bitevního pole tak, aby se nezměnil zobrazený poměr sil.

Na vstupu dostaneme 2N pozic vojáků naší strany a 2M pozic vojáků nepřítele; 2N,2M ∈[2,600]. Pozice budou dvojice nezáporných celých čísel v intervalu [0,100 000].

Úkolem bude najít takovou přímku, která rozdělí bojiště na dvě části, kde v každé z části leží právě N našich vojáků a M nepřátel. Přímku vypište jako trojici desetinných čísel (a,b,c) (ve výstupu oddělených mezerou), což jsou koeficienty v rovnici přímky ax + by + c = 0.

Můžete předpokládat, že se žádné tři body na vstupu nenacházejí na jedné přímce. Na dělicí přímce nesmí ležet žádný ze zadaných bodů. Pokud přímek bude několik, stačí vypsat libovolnou z nich.

Na vstupu jsou na prvním řádku čísla 2N a 2M, následuje 2N+2M řádků, na každém jsou dvě celá čísla oddělená mezerou – souřadnice vrcholů. Nejdříve jsou uvedeny naše pozice, poté pozice nepřátel.

Příklad vstupu:

4 2
0 0
0 4
4 0
4 4
2 1
2 8

Příklad vstupu pro 23-5-2 Dvě možná řešení jsou na obrázku vpravo. 4 -1 -2 (krátké čárky) nebo 0 1 -3 (dlouhé čárky).

Tato úloha je praktická a řeší se ve vyhodnocovacím systému CodEx. Přesný formát vstupu a výstupu, povolené jazyky a další technické informace jsou uvedeny v CodExu přímo u úlohy.

Řešení

V oblasti čisté matematiky pracoval na jejích základech – dnešní způsob množinové definice přirozených čísel pochází právě od něj.

Možná znáte algoritmus Minimax, kterým se dá naučit počítač hrát piškvorky, ale i mnohé další hry. Von Neumann stál u zrodu teorie her a formuloval a dokázal tzv. minimaxovou větu.

Mimimaxová věta využívá principu „své tahy volím jako nejlepší, u tahů nepřítele počítám s nejhorším pro mě“ k tomu, aby u her dvou hráčů (s nulovým součtem) prohlásila, že jeden hráč může nejlépe vyhrát stejnou měrou, jako může druhý hráč nejlépe (tj. nejméně) prohrát.


23-5-3 Hra pro jednoho hráče (9 bodů)


Jednoduchá úlohaHry pro dva hráče známe z běžné zkušenosti – piškvorky jsou jejich nejběžnějším zástupcem. Řekneme-li „hra pro jednoho hráče“, napadne nás nejspíš něco jako solitaire.

Zajímavá věc – existuje i pojem „hra pro žádné hráče“ a myslí se tím třeba již zmíněný buněčný automat (například Game of Life Johna Conwaye), kdy je celý průběh jeho vývoje určen počátečním stavem a jde se na něj jen koukat.

Hra, kterou budeme v této úloze uvažovat, počítá s hráčem jedním. Jmenuje se Hanojské věže a spočívá v tom, že dostanete tři tyče A, BC a na tyči A máte navlečeny disky se zmenšujícím se průměrem (nahoře je nejmenší).

Vaším úkolem je přemístit při zachování pořadí disky z tyče A na tyč C. Jediný tah, který máte povolen, je přemístění svrchního disku z libovolné tyče na jinou, ale pouze tehdy, pokud je disk menší, než svrchní disk na cílové tyči.

Pro tuto známou hru existuje jedinečná vyhrávající strategie, která má 2n-1 tahů a na kterou není těžké přijít. Pro tři disky vypadá kupříkladu tak, že se ten nejmenší přesune na tyč C, střední na tyč B, nejmenší na tyč B, největší na tyč C… a pak už je to jasné.

Vaším úkolem v této úloze není tuto strategii zahrát. Dostanete na vstupu počet disků D a číslo N a vypíšete, jak bude vypadat stav hry s D disky po odehrání N kroků této optimální strategie.

Třeba pro D=3N=3 je na tyči A disk největší, na tyči B disk střední a nejmenší a na tyči C není disk žádný.

Řešení

I o von Neumannovi se vypráví řada veselých příhod. Byl prý špatný, ale vášnivý řidič a často si za volantem četl.


23-5-4 Model čtoucího řidiče (11 bodů)


Mějme řidiče, jenž kvůli kvalitní beletrii nemá dost pozornosti na sledování informačních tabulí, které by mu pověděly, kam která odbočka vede. Jezdí po silniční síti, která je zadaná ohodnoceným orientovaným grafem (tj. každá silnice je jednosměrka), kde budeme každý vrchol chápat jako kruhový objezd a dostaneme s ním na vstupu i cyklické pořadí hran.

Protože řidič nesleduje cedule, vyjede vždy na nejbližším možném následujícím výjezdu. Vaším úkolem je najít pro něj orientovanou cestu s nejnižším možným součtem ohodnocení, která prochází každým vrcholem právě jednou.

Neřešitelný vstupŘešitelný vstup

Pro případ vlevo řešení neexistuje, pro případ vpravo je řešením ACDB. Hrany bez čísel chápejte jako ohodnocené 1.

Řešení

Stephen Wolfram o von Neumannovi k stému výročí narození napsal, že se oddaně držel aktuálních trendů vývoje matematiky a že je překvapivé, že člověk tak inteligentní jako on nikdy nepřišel s žádným skutečně originálním a nečekaným výsledkem, ke kterým měl ve své době opravdu blízko.

Gödelovy věty či Turingův stroj mohly velmi dobře pocházet i od něj. „Von Neumannova architektura“ se sice stala velmi vlivným konceptem, jistě však nešlo o první myšlenku svého druhu, o několik let ho s ní předběhnul kupříkladu Turing.

Vysvětluje si to jednak tím, že mu současné metody šly aplikovat tak hladce, že k odvážným výletům za hranice obvyklého necítil potřebu, druhak tím, že byl konformní člověk, který ctil autority a stejně jako byl zadobře s americkou vládou a armádou, tak nechtěl zpochybňovat velká Hilbertova přesvědčení, proti kterým zmíněné originální výsledky šly.

Podle pamětníků to byl velmi společenský a přátelský člověk. Každý týden uspořádal dva večírky a měl rád děti. Rád vyprávěl obhroublé vtipy. Jeho relativně brzká smrt nebyla tak tragická (dá-li se srovnávat) jako v případě zmíněného Gödela nebo Turinga – měl rakovinu a do poslední chvíle pracoval.


23-5-5 Kuchařková (12 bodů)


Následující problém si pojmenujeme Metr a vaším úkolem je dokázat, že je NP-úplný.

Jistě znáte skládací metry. Mají typicky pět článků po dvaceti centimetrech. Mějme metr nepravidelný, jehož jednotlivé články jsou různě dlouhé. Tyto délky dostaneme v pořadí na vstupu, stejně tak délku pouzdra, do kterého bychom chtěli metr uložit.

Podaří se nám to? Pro články délek 6, 3, 3 a pouzdro délky 6 odpověď jistě zní ano, pro vstup 6, 3, 4 a stejně dlouhé pouzdro to už ale nepůjde.

Řešení


23-5-6 Předposlední (13 bodů)


Dostanete na vstupu orientovaný graf s kladně celočíselně ohodnocenými hranami. Dále tam bude pro každý vrchol dvojice kýžených limitů – minimální součet vstupních hran a maximální součet výstupních hran.

Vaším úkolem je najít nové nezáporné celočíselné ohodnocení každé hrany, které nebude větší než to původní a které bude dohromady se všemi ostatními novými ohodnoceními respektovat dané limity.

Řešení


23-5-7 Perlím, Perlíš, Perlíme (15 bodů)


SeriálTento text navazuje na předchozí série, některé pasáže nemusí být lehce pochopitelné bez jejich znalosti.

V závěrečném díle seriálu si ukážeme, kam došlo všemožné rozšiřování regexů v Perlu – jazyce určeném zvláště na zpracování textu. Nebudeme probírat kompletní PerlRe, kdybyste se o nich chtěli dozvědět více, přečtěte si přehlednou dokumentaci.

První kroky v Perlu

Nejprve je potřeba Perl nějak získat. Pokud máte Linux, máte jej už pravděpodobně dávno nainstalovaný, jen o něm nevíte. Kdybyste jej náhodou neměli, nainstalujte si jej z balíčkovače, mají jej snad všechny rozumné distribuce.

Na Windows si nainstalujte Cygwin, někteří jej asi máte už od minulé série. V něm by měl Perl jít nainstalovat.

Do Cygwinu se balíčky doinstalovávají spuštěním setupu, člověk si vybere nějaký server a dostane se na seznam balíčků. Tam dá vyhledat, co potřebuje, zaškrtne, odklikne a při příštím spuštění Cygwinu může nové balíčky používat.

Perl je programovací jazyk mnoha zajímavých vlastností, zájemci o více informací si přečtou rozsáhlou dokumentaci, případně se zeptají na fóru.

My si ukážeme jenom minimální program, který můžete používat k testování svých pokusů s PerlRe.

#!/usr/bin/perl
use strict; use warnings; # hlídací pes
 
# cyklus přes všechny řádky vstupu
while (<>) {
  # sem pište své příkazy
  # nahraď všechny bagry za kombajny
  s/bagr/kombajn/g;
 
  # sem už své příkazy nepište
  # výpis
  print;
}

Tenhle program čte vstup po řádkách, pro každý řádek provede zadané příkazy a pak jej vypíše. Každý příkaz končí středníkem; komentáře jsou uvozeny znakem # (kriminál), od něj dál se všechno ignoruje.

Jak spustit program? V terminálu dojděte do příslušné složky (pomocí cd) a napište perl minimal.pl, pokud jste pojmenovali svůj minimální program minimal.pl (obvyklá přípona programu v Perlu je .pl).

Pak na vstup píšete podobně jako u sedu; ukončit vstup je možné stiskem Ctrl+D. Uvedený program by tedy převedl vstup (vlevo) na výstup (vpravo):

Žlutý bagr
Modrý kombajn
Mám dva bagry.
bagrbagrbagr
Žlutý kombajn
Modrý kombajn
Mám dva kombajny.
kombajnkombajnkombajn

Nuže, po technickém úvodu přijde konečně něco o regexech (které také budeme v tomto textu označovat jako PerlRe).

Základní regexy

Existují dva typy regexových příkazů. Prvním z nich je regex ve stylu grep, který zjišťuje, jestli je na vstupním řádku vyhovující podřetězec. Vypadá třeba takhle: m#cosi#.

První písmenko je vždycky m, druhé písmenko je oddělovač, pak následuje hledaný regex (ve kterém je případně oddělovač nutno escapovat, viz níže) a pak zase oddělovač. Používá se třeba v podmínkách:

print "obsahuje bagr\n" if m/bagr/;

Další z mnoha využití je při parsování vstupu:

# $1 = hodiny, $2 = minuty, $3 = vteřiny
m/(..):(..):(..)/;
print "Je $3. vteřina";

Takovéhle programy už ale psát nebudeme, zůstaneme jen u samotných regexů.

Druhý typ je nahrazovací – s#bagr#kombajn#g. Písmenko s, oddělovač, regex, oddělovač, čím nahradit, oddělovač, modifikátory (ty se ostatně mohou objevit i u prvního typu). Příkaz nalezne první výskyt regexu a nahradí jej zadaným řetězcem. Je-li uveden modifikátor g, nalezne příkaz všechny nepřekrývající se výskyty a pak je najednou nahradí.

Příkaz s/rr/tr/g; tedy převede vstup (vlevo) na výstup (vpravo):

rr
rrr
rrrr
rrrrr
tr
trr
trtr
trtrr

Jak vypadá oddělovač? Může to být nějaký ze znaků

!"#$&%)*+,-./:;=>?@\]^`|}~,

případně je možné použít konstrukci s(a)(b)g (a analogicky s {}, <> a []).

Jak vypadá výraz? Regexy, které jsme si definovali v prvním díle, by měl Perl přijmout bez řečí. Backreference fungují také stejně, jen jich může být libovolně mnoho. Navíc pokud není reference použita přímo ve výrazu, neodkazuje se na ni \4, ale $4 (nebo třeba $2078). Takže například takhle: s/(.*)(.*)\2\1/$2$1$1$2/

Rozhlížecí předpoklady

Anglický název je „Look-around assertions“, kdybyste si o tom chtěli přečíst v manuálu.

Taková typická konstrukce je s/bagr(?=b)/rýč/g. Té vyhovuje bagr, pokud za ním je písmeno b. To však již není zahrnuto do onoho řetězce, takže z řetězce bagrbagrbagry udělá rýčrýčbagry.

Jak vypadají tyto konstrukce formálně? (?=Výraz) vyhovuje, pokud na tomto místě začíná kus řetězce, který mu vyhovuje. Pak se Perl vrátí na jeho začátek a tváří se, jako by tím kusem řetězce ještě nikdy neprošel. Třeba výrazu ^(?=(..)*$)(...)*$ vyhovují všechny řádky, na kterých je počet znaků dělitelný šesti.

Konstrukce (?!výraz) dělá téměř totéž, akorát v negaci. Vyhovuje, pokud se Perlu nepodaří najít žádný vyhovující řetězec začínající na tomto místě. Po tomto zjištění se Perl vrátí na jeho začátek a pokračuje, jako by se nechumelilo.

Ještě existují podobné konstrukce v obráceném směru. Předešlé dvě byly „koukni dopředu“, následující budou „koukni zpátky“.

Chcete-li tedy Perlu říct „Tady zastav a zjisti, jestli na tomto místě končí řetězec vyhovující výrazu,“ použijete konstrukci (?<=výraz); pokud chcete negaci, neboli zajistit, aby na tomto místě nekončil žádný vyhovující řetězec, napíšete (?<!výraz) – například výrazu .*(?<!bagr) vyhovují všechny řetězce, které nekončí „bagr“.

Výrazy typu „koukni dozadu“ mají jedno nepříjemné omezení. Musí mít fixní délku. To znamená, že v nich nejen nesmí být kvantifikátory, ale ani třeba (a|bb)– dvě varianty různé délky.

Rekurze

Držte si klobouky, jedeme s kopce. Jak vyrobit výraz, kterému by vyhovoval palindromický řádek? Tenhle to je!

^((.)(?1)\2|.?)$

Co je na něm tak zajímavého? Ten malinký kousek (?1), který říká něco takového: „Najdi závorku, na kterou by ses normálně odkazoval pomocí $1. Ten výraz, který je uvnitř, jako bys spustil na tomto místě…“

Nejlepší bude asi rekurzi předvést na příkladech. Onen první je velice jednoduchý. Celý se skládá ze dvou alternativních větví – v první probíhá rekurzivní krok, druhá funguje jako ukončovací podmínka.

První větev vezme první znak, spustí rekurzi a zbytek pak zase musí být první znak. Rekurze končí ve chvíli, kdy dojde doprostřed testovaného řetězce – zbývá tam prázdný řetězec (v palindromu sudé délky) nebo prostřední znak, který je sám sobě párovým. Přesně o to se stará druhá větev.

Za připomenutí stojí, že závorky se číslují podle pozice jejich otevírací závorky zleva doprava.

Ještě si uvedeme jeden rekurzivní příklad – regex, kterému vyhovují všechna správná uzávorkování. Prozkoumejte si jej sami.

(\((?1)*\))*

Úkol 1 [9b]

Na řádku jsou vždy dvě různá kladná celá čísla zapsaná ve dvojkové soustavě oddělená mezerou. Napište (jeden) substituční výraz, který na řádku zanechá to větší z nich.

Tedy na vstup (vlevo) dostanete výstup (vpravo):

1001 1101
11100 11
100 1111
1101
11100
1111

Úkol 2 [6b]

Na každém řádku vstupu je pseudoXML. Jsou povolené jen párové tagy bez atributů a prostý text libovolně mezi nimi a okolo. Název tagu (řetězec nenulové délky mezi < a >) smí být složen pouze z [[:alnum:]] znaků. Prostý text nesmí obsahovat znaky < a >.

Váš (jeden) substituční výraz zkontroluje validitu každého řádku na vstupu, tedy jestli má každý tag příslušný uzavírací a jestli se tagy nekříží. Pokud je řádek validní, nechá jej být, v opačném případě jej smaže (nahradí prázdným řetězcem).

Ze vstupu

xx<a>ehm<b>sgfd</b>dfsd</a>
xx<a>ehm<b>sgfd</a>dfsd</b>

nechá program jen první řádek.

Připomínám, že k řešení patří zdůvodnění. Zvláště u této série si dejte záležet na popisu jednotlivých částí regexů, stejně jako na zdůvodnění správnosti.

Používejte k řešení jen tu část PerlRe, kterou jsme si zde vyložili, ať mají všichni stejné podmínky.

Řešení