Třicátý ročník

Letáky

  • zadání 1. série (říjen 2017): PDF.
  • řešení 1. série, zadání 2. série (prosinec 2017): PDF.
  • zadání 3. série (březen 2018): PDF.
  • řešení 2. série, zadání 4. série (duben 2018): PDF.
  • zadání 5. série (červen 2018): PDF.
  • řešení 3. série, řešení 4. série, řešení 5. série (červenec 2018): PDF.

První série

Druhá série

Třetí série

Čtvrtá série

Pátá série