Pátá série třicátého prvního ročníku KSP

Poslední letošní série tohoto zpožděného ročníku se vám právě dostává do rukou. A i když léto již klepe na dveře, tak doufáme, že si najdete pár chvil na naše úlohy. Také podle výsledků celého ročníku budeme vybírat účastníky podzimního soustředění – pokud se tedy chcete účastnit, tak máte poslední šanci získat ještě nějaké body.

Připomínáme, že do celkového hodnocení se vám z každé série započte 5 nejlépe vyřešených úloh. Každému řešiteli, který získá v tomto ročníku z každé série alespoň 5 bodů, pošleme KSP propisku, blok, placku a třeba i něco navíc.

Díky řešení KSP se také můžete vyhnout přijímacím zkouškám na MFF UK! Stačí, když získáte alespoň polovinu bodů z ročníku (tedy 150 bodů) a my vám vystavíme osvědčení, díky kterému vás přijmou na MFF bez zkoušek.


Zadání úloh

Žili byli jednou jeden muž s ženou. Měli se rádi a hospodařili spolu v malém domečku už několik let. Ačkoliv byli velice chudí a jen tak tak si vydělávali na své vlastní živobytí, tuze si přáli mít děťátko.

Jednou z rána, když šel muž do lesa na dříví, uviděl malý pařízek, který vypadal docela jako malé děťátko – měl hlavičku, tělíčko, ručičky i nožičky. Potřeboval jen temínko malinko sekerou otesat, aby bylo pěkně kulaté a hladké. I přinesl muž pařízek domů a povídá ženě: „Tady máš, cos chtěla. Dítě Otesánka.“ Žena byla radostí bez sebe, zavinula děťátko do peřinky, hýčkala jej a k tomu vesele zpívala: „Hajej, dadej, hajej, Otesánku malej. Až se vzbudíš, hošíčku, uvařím ti polívčičku. Hajej, dadej, hajej.“

Najednou se začalo dítě v peřince hýbat a dalo se do křiku: „Mámo, já bych jed!“ Žena nevěděla, kam dřív skočit. Položila Otesánka do postele a jala se pro děťátko písmenkovou polívku vařit.

Ilustrace: Otesánek

Teoretická úloha31-5-1 Písmenková polévka (15 bodů)


Písmenková polévka se musí při vaření správně zamíchat, aby dobře chutnala. Každé takové zamíchnutí nějak změní pořadí písmenek v polévce (matematicky můžeme říci, že každé zamíchnutí provede na písmenkách v polévce nějakou permutaci). Jak žena míchala, tu máchla vařečkou dvakrát za sebou úplně stejně. Vtom se na polévce z písmenek utvořilo nějaké zajímavé slovo. Žena si ho chvíli prohlížela a pak míchala dál. Po chvíli opět vařečkou zakroužila dvakrát stejně (ale jinak, než předtím). A co se nestalo! Na polévce stojí stejné slovo jako předtím! Tak ženu napadla otázka, kolik je takových způsobů zamíchání, aby dvě taková stejná zamíchání hned po sobě vytvořila právě toto slovo?

Protože písmenek v polévce je hodně, označíme si je raději čísly od 1 do n (tedy všechna písmenka jsou různá). Předpokládejme, že na začátku jsou písmenka v polévce uspořádána právě v pořadí od 1 do n.

Poté dostaneme nějakou permutaci těchto čísel π (tedy nějaké pořadí čísel 1n, které určuje, kam se které číslo touto permutací posune) a nás zajímá, kolik existuje permutací σ, které provedené dvakrát po sobě dají to samé pořadí jako π.

Lehčí variantaLehčí varianta (za 10 bodů): Najděte libovolnou takovou permutaci σ, nebo řekněte, že to nejde.

Příklady: Permutaci π= 3,4,1,2 čtyř čísel můžeme rozložit třeba na permutaci σ1 = 4,1,2,3 provedenou dvakrát po sobě nebo na permutaci σ2 = 2,3,4,1 složenou dvakrát po sobě. Naopak permutaci tří čísel π= 1,3,2 na žádné dvě stejné permutace nerozložíme.

Ilustrace k zadání

Když si permutaci σ1 vyjádříme jako graf, tak může vypadat třeba takto. Všimněte si, že když navíc si do tohoto grafu nakreslíme čárkované šipky přeskakující dvě původní šipky, dostaneme tak permutaci π.

Ilustrace k zadání

Řešení

Komentáře

Když byla polévka hotová, Otesánek ji všechnu v mžiku zhltnul a dal se opět do křiku: „Mámo, já bych jed!“ „Počkej, Otesánku, hned ti něco donesu.“ I odběhla žena k sousedce odnaproti a po chvíli se vrátila s obrovským tvarohovým koláčem. Jen co jej doma na stůl položila, vymotal se Otesánek z peřiny a už seděl na lavici u stolu připraven na další chod.


Teoretická úloha31-5-2 Rozinky a mandle (9 bodů)


Otesánek dostal od sousedky nádherný velikánský kulatý koláč. Dokonce zdobený rozinkami a mandlemi, mňam! Po obvodu koláče bylo pravidelně rozmístěno N ďůlků a v každém z nich se nacházela jedna rozinka, nebo mandle. Otesánek si jako každé malé dítě rád hraje s jídlem, a tak ho zajímá, jestli by mohl z koláče vykousat pravidelný K-úhelník, v jehož vrcholech by byly pouze rozinky.

Otázka tedy zní: je možné si zvolit K > 2 a vybrat po obvodu koláče nějaké rozinky tak, aby tvořily pravidelný K-úhelník?

Obrázek koláče

Pro koláč na obrázku lze z rozinek vykousat například vyznačený pravidelný šestiúhelník.

Řešení

Otesánek snědl celý koláč raz dva a okamžitě se začal dožadovat dalšího jídla. „Dítě nešťastné, copak ještě nemáš dost?!“ Žena ani na odpověď nečekala a vydala se do vesnice sehnat pecen chleba. Protože však moc peněz neměla, musela chleba koupit na dluh. Když se pak pekař dozvěděl, že má žena doma hladového syna, smiloval se nad ní. „Co kdybych Vás naučil péct chleba? Když Vám dám trochu svého kvásku, budete si moct doma udělat vlastní.“


Praktická opendata úloha31-5-3 Kváskový chléb (13 bodů)


Chléb se peče z kvásku. Čím je kvásek starší a silnější, tím lépe těsto vykyne. Proto si pekař při každém pečení schová část kvásku na příště. Vždy, když pak peče chleba, smíchá kvásek z minulého a z předminulého pečení. Jeho chleby pak chutnají naprosto výtečně a jsou proslavené po celém okolí!

Pekař si dělá záznamy o tom, jaký kvásek na který chleba použil. Na svůj historicky první chléb použil žitný kvásek a do svých záznamů si zapsal Ch1=Z. Aby byl druhý chléb jiný, použil na něj kvásek pšeničný – tedy Ch2=P. Na každý další chléb pak umíchá kvásek z dvou předchozích. Jeho strukturu pak popíše tak, že napíše struktury dvou předchozích kvásků za sebe: Chn=Chn-2 Chn-1 pro n > 2.

Kvásky takhle pekař skládá již dlouhou dobu a teď by chtěl ženě dát nějaký zajímavý kousek. Zajímalo by ho proto, jak vypadá nějaká část jeho n-tého kvásku (tedy jak vypadá nějaký podřetězec Chn). Varujeme, že u některých vstupů bude n tak velké, že se vám celý řetězec Chn nevejde do paměti.

Toto je praktická open-data úloha. V odevzdávátku si necháte vygenerovat vstupy a odevzdáte příslušné výstupy. Záleží jen na vás, jak výstupy vyrobíte.

Formát vstupu: Na vstupu dostanete na jednom řádku oddělená mezerami čísla n, a k a l udávající číslo kvásku, počáteční pozici podřetězce a délku podřetězce. Slibujeme, že délka podřetězce l bude maximálně 1 000 a že vstup bude vždy korektní (že k+l se vždy vejde do Chn).

Formát výstupu: Na výstup vypište na jediný řádek část struktury n-tého kvásku, tedy podřetězec Chn, který začíná na k-té pozici a má délku l znaků (znaky indexujeme od nuly).

Ukázkový vstup:
5 1 3
Ukázkový výstup:
PPZ
Ukázkový vstup:
8 10 8
Ukázkový výstup:
PZPPZPZP
Ukázkový vstup:
50 150 20
Ukázkový výstup:
ZPZPPZPPZPZPPZPZPPZP
V prvním případě má celý kvásek podobu ZPPZP.

Řešení

Ilustrace: pekař

Jen co žena dorazila domů, položila pekařův chleba na stůl a šla zadělat svůj vlastní. Když se pak po chvíli vrátila zpátky do světnice, z pekařova chleba nezbyl ani drobeček. „Pánbůh s námi, Otesánku, snad jsi ten pecen nesnědl celý sám? Vždyť my už doma žádné další jídlo nemáme…“ „Snědl, mámo, a jestli už nic dalšího nemáš, budu muset sníst tebe!“ V tu ránu Otesánek otevřel pusu a než se žena nadála, byla v něm.

V poledne pak domů přišel i Otesánkův otec. Jakmile vkročil do dveří, Otesánek mu povídá: „Táto, já bych jed. Jedl jsem, snědl jsem: písmenkovou polívku, tvarohový koláč, pecen chleba, mámu a tebe taky sním!“ A chramst! Snědl i tátu.

Čím víc Otesánek jedl, tím větší měl hlad. A protože už v chaloupce snědl vše, co mohl, vypravil se do vsi po něčem se poohlédnout. Zanedlouho potkal na cestě děvečku s trakařem plným jetele. „Tys toho ale musel sníst, když máš tak velký břich!“ řekla děvečka s podivením. Na to Otesánek odpověděl: „Jedl jsem, snědl jsem: písmenkovou polívku, tvarohový koláč, pecen chleba, mámu, tátu a tebe taky sním!“ Přiskočil a děvečka i s trakařem zmizela v jeho břiše. Otesánek pak pokračoval vesele po cestě, až nakonec došel k místní vývařovně.


Teoretická úloha31-5-4 Otesánek ve vývařovně (12 bodů)


Kuchařková úloha

Když Otesánek vkročil do vývařovny, nestačil se divit. Tolik lidí pohromadě ještě neviděl. Pořád se tu něco děje. Lidi přicházejí a zase odcházejí… Na vývařovnu se můžeme dívat jako na úsečku. Na jejím levém konci se nachází okýnko, kam se odkládá špinavé nádobí, a na jejím pravém konci je samotná výdejna jídel. Zpočátku se ve výdejně nachází pouze jedna paní u výdeje jídel a druhá paní u okýnka na špinavé nádobí. Postupně pak do vývařovny přicházejí jednotliví vesničané. V jednom okamžiku nastane právě jeden ze dvou druhů událostí:

Vaším úkolem je odsimulovat průběh jednoho oběda ve vývařovně tak, abyste pro každý výskyt události typu a) dokázali co nejrychleji vypsat pozici, kam si daný vesničan sedne. Pokud má vesničan několik stejně dobrých možností, kam se posadit, můžete si pro zjednodušení vybrat libovolnou.

Řešení

Komentáře

Otesánek dostal nápad – schoval se za roh vývařovny a každého, kdo z ní odcházel, snědl. Když ve vývařovně skončila výdejní doba oběda a nikdo v ní už nebyl, pokračoval Otesánek na své cestě za jídlem.

Kolébal se zrovna kolem malé chaloupky na kraji vesnice, když tu najednou ucítil čerstvě upečenou pizzu. I vydal se za touto vůní. Dorazil k chaloupce, před kterou nějaká babička okopávala zelí.


Teoretická úloha31-5-5 Přísady na pizze (11 bodů)


„Babičko, dejte mi pizzu, já mám hlad,“ povídá Otesánek. Babička se chvíli zamyslí a pak říká: „Dobrá, ale jen když uhodneš, kolik je na ni potřeba různých druhů přísad. Prozradím ti jen, že spolu žádné dvě stejné přísady nesousedí a že druhů přísad není víc, než je nutné.“

Pizza představuje graf (ne nutně rovinný) a na každý jeho vrchol chce babička umístit nějakou přísadu (kus sýra, zrnko kukuřice, olivu, nebo něco jiného). Dostanete tento graf (bez přísad) a vaším úkolem bude zjistit, kolik nejméně druhů přísad je nutné použít, aby spolu žádné dvě stejné přísady nesousedily.

To je docela těžká úloha, a proto máte k dispozici i kouzelnou krabičku, které můžete dát libovolný graf a ona vám řekne, jestli je nejmenší počet přísad v tomto grafu sudý, nebo lichý. Využijte ji k tomu, abyste zjistili počet přísad na pizze, jejíž graf vám babička dá.

Vaše řešení bude hodnoceno primárně podle počtu volání krabičky, sekundárně podle časové složitosti. Ta musí být polynomiální, nemůžete tedy například vyzkoušet všechna možná rozmístění přísad (a krabičku vůbec nepoužít).

Řešení

Komentáře

Otesánek žádnou takovou kouzelnou krabičku neměl, a tak ať se snažil, jak se snažil, na správný počet nemohl přijít. Netušil totiž, že bez kouzelné krabičky se jedná o NP-těžký problém. Tu se Otesánek dopálil, zašklebil se na babičku a povídá: „Jedl jsem, snědl jsem: písmenkovou polívku, tvarohový koláč, pecen chleba, mámu, tátu, vývařovnu plnou lidí a tebe, babičko, tebe taky sním!“ A otevřel svou velikánskou pusu. Babička však byla rychlá a sekla Otesánka motyčkou do břicha. Otesánek spadl na zem a z břicha mu vyskočili lidé z vývařovny, děvečka s trakařem, táta a máma, která si nesla pod paží pecen chleba. Všichni moc poděkovali babičce za záchranu a byli rádi, že všechno nakonec dobře dopadlo.

Zuzka Urbanová & Klárka Tauchmanová


Seriálová úloha31-5-6 Seriál


Milí účastníci, v době, kdy jsem pro KSP slíbila napsat seriál, jsem měla nerealistická očekávání o svém volném čase a především o časové náročnosti opravování úloh. (Nestalo se mi to poprvé, což mi je obzvláště trapné.) Vzhledem k tomu vyjde pátý díl seriálu již jen jako výukový text bez bodovaných úloh. Vaše řešení třetího a čtvrtého dílu opravím v nejbližší možné době. Omlouvám se vám nejen za průtahy, ale také za přehnaný optimismus v průběhu roku, který mě vedl k pocitu, že »už to brzy udělám« a velmi nefunkční komunikaci. Díky za pochopení. Maria

Maria Matějka