Pátá série dvacátého devátého ročníku KSP


Zadání úloh

Naposledy se vrátíme k našim udatným hrdinům, se kterými jsme se potkali už v první a třetí sérii. Opustili jsme je potom, co zažehnali problém s drakem, a chystali se vydat dále na sever, aby zjistili, kdo za tím vším stojí.

* * *

Sirovi Warinovi, členovi Alvarezova řádu, právě končila hlídka. Už dva dny pozorovali hrad, kam je dovedly zápisky v deníku z jeskyně s drakem, a došli k tomu, že tu musí být nějaký velmi silný temný mág.

„Vydáme se dovnitř,“ řekl Warin ostatním, „ale nejdříve dáme vědět králi. Gorfe, můžeš připravit poštovního holuba?“ obrátil se s dotazem k jejich lučištníkovi a nadanému zloději. „A my ostatní,“ podíval se na kouzelnici Rheu a na mladého rytíře Liana, „se zatím připravíme na proniknutí těmi tajnými chodbami.“

Gorf přikývl a šel chystat holuba. Poslat zprávu holubí poštou ale nebylo jen tak, bylo potřeba naplánovat, kudy má putovat.


Praktická opendata úloha29-5-1 Holubí pošta (10 bodů)


Skupina hrdinů potřebuje co nejrychleji poslat zprávu holubí poštou do hlavního královského města. Je to ale velká vzdálenost, takže je potřeba zprávu poslat přes několik mezilehlých měst, kde se vždy vystřídají holubi.

Hrdinové mají mapu království jako graf, ve kterém vrcholy jsou města a hrany značí, mezi jakými městy je možné zprávu poslat (hrany jsou orientované). Každá hrana je ohodnocená časem, jak dlouho trvá holubovi přelet.

Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak z každého města neodesílají zprávy nonstop, ale odesílají je jen v pracovní dobu této poštovní stanice. Pokud přiletí holub v průběhu pracovní doby, je zpráva hned předána dál, pokud ale přiletí mimo pracovní dobu, je zpráva odeslána dál až s opětovným zahájením pracovní doby.

Pro každé město budete mít zadané pravidelné intervaly pracovní doby a vaším úkolem je v této síti holubí pošty naplánovat časově nejkratší cestu mezi zadaným startem a královským hlavním městem.

Formát vstupu: Na prvním řádku dostanete počet měst N, počet hran M, index počátečního města S (indexujeme od nuly) a index královského města K. Poté bude na dalších N řádcích následovat popis měst a jejich pracovní doby a na dalších M řádcích pak popis hran. Všechny časové údaje jsou v celých hodinách a pokud holub přiletí na konci pracovní doby, tak je také zpráva odeslána ještě hned (tedy pracovní dobu bereme včetně koncových hodin). První holub vylétá vždy v čase 0.

Na i-tém řádku popisujícím města je zadaný popis města i jako trojice čísel intervali, delkai, offseti udávající interval, po jakém se opakující pracovní doby, délku pracovní doby a offset, s jakým je začátek první pracovní doby posunutý. Tedy například popis 5 2 1 znamená, že pracovní doba je mezi hodinami 1 až 3 (offset 1 a délka 2) a opakuje se po 5 hodinách (tedy další je mezi hodinami 6 až 8, další pak 11 až 13 atd.). Vždy bude platit, že délka i offset budou maximálně tak velké, jako interval.

Popis hran je jednoduchý, na j-tém řádku popisů hran je trojice čísel a, b, h udávající, že j-tý holub letí z města a do města b a trvá mu to h hodin.

Formát výstupu: Na první řádek výstupu vypište délku cesty v hodinách, na druhém řádku pak vypište mezerami oddělenou posloupnost měst (včetně prvního a posledního), kterými tato nejkratší cesta vede.

Ukázkový vstup:
4 4 0 2
2 2 0
4 2 0
8 8 8
20 3 1
0 1 11
1 2 10
0 3 5
3 2 5
Ukázkový výstup:
22
0 1 2
Obrázek vstupu

I když doby čistého letu přes vrchol 3 jsou kratší, tak zde hůře vychází pracovní doba v mezilehlém městě (odeslání z města 3 by proběhlo až v čase 21, kdežto z města 1 odlétne holub již v čase 12).

Toto je praktická open-data úloha. V odevzdávátku si necháte vygenerovat vstupy a odevzdáte příslušné výstupy. Záleží jen na vás, jak výstupy vyrobíte.

Řešení

Holub se zprávou na noze odlétl do podmračeného nebe a čtyři dobrodruzi se vydali lesem ke vstupu do jeskyní pod hradem. Všimli si, že skrz hradní bránu sice chodí mnoho skřetů, ale jeskynní vstup používají i různé tajemné postavy v pláštích.

Jeskyně byla osvětlená pochodněmi a nikdo ji nehlídal, ale kousek za vstupem byla velká brána. A ten, kdo ji zkonstruoval, se pravděpodobně vyžíval v roztodivných zámcích, podobně jako u truhlice v dračí jeskyni. Tady to vypadalo trochu, jako kdyby zámek zkonstruovali trpaslíci – byly to různě natažené dráty, po kterých přeskakovaly modré jiskry magie.

Rhea vytáhla ukořistěný deník a začetla se do něj. Minuty ubíhaly a oba rytíři pozorně sledovali okolí, jestli se odněkud nevynoří nějaký skřet. I Gorf začínal být nejistý a žmoulal v ruce připravený šíp. Náhle Rhea nalezla správnou pasáž a odcitovala „Nejtenčí na každém kruhu, ten pozbyt má být svých druhů.“

Když se pozorně podívali na dveře, skutečně spatřili, že každý drát je jinak tlustý a každý se dá odpojit.


Teoretická úloha29-5-2 Odcyklení zámku (11 bodů)


Hrdinové se opět dostali k podivnému zámku. Tento zámek vypadá tak, že se skládá z mnoha vrcholů propojených dráty, po kterých přeskakují magické výboje. Každý drát má nějakou svoji tloušťku.

Podle pokynů z deníku je potřeba odpojit nějaké dráty tak, aby zanikly všechny cykly.

Není to ale tak jednoduché, v každém cyklu lze vždy odpojit jen ten nejtenčí drát (jinak by se obíhající mana vyzkratovala a to nikdo nechce).

Najděte tedy nějakou posloupnost drátů, které budete odpojovat a které ve chvíli odpojení musí být tím nejtenčím drátem (nebo jedním z více nejtenčích drátů) na alespoň jednom cyklu.

Jak už bylo řečeno výše, může existovat více drátů se stejnou tloušťkou a řešení tedy nemusí být jednoznačné. Nemusí být dokonce jednoznačné ani v počtu drátů, které je potřeba odpojit. Stačí najít jedno libovolné řešení.

Například pro následující graf:

Příklad grafu
je správným řešením odebrat hrany např. v pořadí AC (nejkratší na ACDEA), BC, BD. Jiným správným pořadím může být BC, ED, BD.

Řešení

Rhea jednou omylem sáhla na jiný než nejtenčí drát a dostala ránu, po které ji na pár minut ochrnula pravá ruka. Pak si ale již dávala pozor a brána se před nimi po odpojení posledního z drátů pomalu otevřela. Opatrně prošli dovnitř a dostali se po pár metrech na rozcestí chodeb. Brána se za nimi zase neslyšně uzavřela.

Z jedné strany se ozval hluk, a tak se hrdinové ukryli na chvíli do malé jeskyně na straně. Za pár sekund okolo překlusala malá skupinka skřetů, takže se hrdinové mohli vydat dál.

Pod hradem bylo celé bludiště chodeb. Kryti maskovacím kouzlem vyslechli rozhovor skřetů, kteří se bavili o nejlepší technice sekání hlav, později zase schováni za hromadou sudů sledovali skupinku mágů oděných v černém, jak provádějí nějaký okultní rituál. Bylo tu mnoho skřetů, o něco menší počet goblinů, zahlédli i skupinu trollů a sem tam se mihlo pár temných mágů. Některé části jeskyní kypěly životem, takže se k nim radši moc nepřibližovali, v jiných částech se zase táhly dlouhé temné chodby bez života. V jedné takové se po pár hodinách posadili nad rychlým jídlem.

Ilustrace: Jemná práce se zámkem

„Nějaké nápady, kde by mohl být jejich vůdce?“ řekl potichu Warin, když ukusoval chleba. „Ve skřetí části ne, té se ti temní mágové vyhýbají,“ přemýšlel Lian, „ale jinak nemám ani potuchy, je to tu moc rozlehlé. A navíc jsme jen čtyři, těžko se budeme někam probíjet!“

„Hmm… a co někoho unést? Promluví, já už ho k tomu nějak přinutím!“ potěžkal Gorf svůj lovecký nůž. „Zadrž, mám lepší řešení,“ zastavila ho Rhea, „umím namíchat sérum pravdy.“

Rychle dojedli a vydali se zpátky k obydleným částem jeskyní. Vyhlédli si jednoho osamoceného mága a opatrně ho sledovali. Když zašel do boční chodby, byl jejich. Gorf k němu rychle přiskočil a přitiskl mu nůž pod krk: „Pohni prstem a je po tobě!“ sykl. Dotáhli ho dál od obydlených částí a Rhea začala míchat své lahvičky.


Teoretická úloha29-5-3 Sérum pravdy (8 bodů)


Kouzelnice Rhea by potřebovala namíchat sérum pravdy, aby od zajatého temného mága zjistila důležité informace.

Jednou z ingrediencí je i rosa sbíraná o půlnoci. Ale musí jí být správné množství a co je ještě důležitější, tak se nedá bezmyšlenkovitě míchat rosa z náhodných nocí. Pokud už se nějaká musí míchat, tak jedině z několika po sobě navazujících nocí.

Rhea má teď před sebou postavenou řadu lahviček s kapkami rosy nasbíranými každou noc. Vzhledem k váze zajatého mága ví, že bude potřebovat množství co nejbližší K kapkám rosy.

Pomozte ji vybrat úsek lahviček, které dají dohromady součet kapek nejvíce se blížící zadanému K (obsah každé lahvičky je potřeba použít celý). Z některých nocí také může být v lahvičce jen rosná mlha (lahvičky s obsahem 0 kapek), ale ty je potřeba uvážit taky.

Příklad: Například pro K=12 a lahvičky s počty kapek 15,3,6,0,4,0,0,7,8 existuje více optimálních řešení. Jedno z nich je vzít čtyři lahvičky 3,6,0,4 se součtem 13, jiným řešením je třeba vzít lahvičky 4,0,0,7 se součtem 11.

Řešení

Po podání séra pravdy temný mág promluvil a pověděl jim o málo používané cestě k jejich vůdci. Sice je na této cestě čekají asi nějaké pasti, ale aspoň se nebudou muset probíjet skrz hordy skřetů.

Ilustrace: Hroší mág

Uspaného temného mága nechali v temném koutě a vydali se cestou podle jeho rad. Opatrně překročili několik natažených lan spouštějících samostříly ve stěnách a postupovali dál. Po chvíli se zepředu začaly ozývat divné klapavé zvuky. Přitisknuti ke stěnám se plížili opatrně dál, než se dostali na okraj větší jeskyně.

Před nimi se jim naskytla podívaná na spoustu ozubených kol a rotujících kotoučů s ostrými čepelemi, které jim zahrazovaly cestu na druhou stranu. Také tu stál starý důlní vozík, který se dal roztlačit po kolejích skrz rotující čepele.


Teoretická úloha29-5-4 Rotující čepele (11 bodů)


Dobrodruzi se potřebují dostat na druhou stranu místnosti plné rotujících čepelí. Čepele rotují příliš rychle na to, aby mezi nimi šlo proběhnout, ale po podlaze místnosti vedou koleje a mohou se pokusit projet skrz důlním vozíkem.

Důlní vozík lze rozjet nějakou rychlostí (z rozsahu minimální a maximální rychlosti vozíku) a touto rychlostí pak projede celou místností (nemůže už brzdit ani zrychlovat).

Každá z rotujících čepelí je postavená kolmo na směr jízdy, má nějakou vzdálenost od začátku jeskyně a víme pro ni délky intervalů, kdy je jí bezpečné projet a kdy ne (ty se periodicky opakují, protože čepel rotuje stále stejnou rychlostí). V čase 0 jsou všechny čepele na začátku svého bezpečného intervalu.

Vymyslete postup, který pro zadané čepele a zadanou minimální a maximální rychlost vozíku najde jednu rychlost, kterou vozík zvládne projet skrz všechny čepele až na druhou stranu jeskyně (vozík vždy vyrazí z bodu 0 v čase 0), nebo rozhodněte, že takovou rychlost nalézt nejde.

Například mějme vozík s rozsahem rychlostí 1,5 až 4m/s a dvě čepele. První má bezpečný i nebezpečný interval dlouhý 2s a je vzdálena 12m. Druhá má bezpečné okno 5s, nebezpečné 3s a je vzdálena 36m.

V tomto případě je správným řešením např. rychlost 3m/s. Při ní projedeme první čepelí v čase 4s (těsně na začátku druhého bezpečného okna) a druhou v čase 12s (uvnitř bezpečného intervalu od 8s do 13s).

Jiným správným řešením je rychlost 2m/s.

Řešení

Na druhé straně si všichni oddychli, trefit správnou chvíli na průjezd skrz čepele nebylo snadné.

Z konce jeskyně stoupaly nahoru dlouhé točité schody. Vydali se po nich opatrně nahoru. Po nějaké chvíli se stěny jeskyně změnily v stěny z kamenných kvádrů, to když vystoupali až do samotného hradu. Po chvíli je jejich kroky zavedly do malé místnosti, na jejímž opačném konci byly kamenné dveře a vedle nich socha znázorňující sfingu.

„Vítej u dveří… Beliarových… kolik… podob mám?“ přečetl Lian otázku napsanou starými runami nad hlavou sfingy. „Co to znamená?“

„V deníku o tom nic není, ale je tady jedna dlouhá zašifrovaná pasáž,“ odpověděla Rhea.

„A nepomůže nám vědět, že je v ní zapsaná tahle otázka?“ napadlo Gorfa. Rhea se zamyslela a zadívala se na zašifrovaný text…


Teoretická úloha29-5-5 Zašifrovaný text (12 bodů)


V deníku se nachází dlouhá pasáž zašifrovaná pomocí Vigenerovy šifry. Ta funguje tak, že vezme dlouhou zprávu a nějaký (typicky kratší) klíč a šifruje jednotlivé znaky zprávy do posunutých abeced. Posun abecedy pro konkrétní písmeno vždy určí odpovídající znak klíče – pokud šifrujeme k-té písmeno zprávy, šifrujeme do abecedy posunuté tak, aby začínala na k-tý znak klíče (tedy pokud je k-tý znak zprávy a, je posunutá abeceda stejná jako normální). Pokud je zpráva delší než klíč, tak klíč opakujeme dokola.

Ukázka zprávy zašifrované pomocí klíče beliar:

 vitejudveribeliarovych
+ beliarbeliarbeliarbeli
= wmemjlezpzisfptirfwcnp

Prolomit Vigenerovu šifru bez nějaké další informace je docela těžké. Naštěstí naši hrdinové znají větu, která by se ve zprávě měla objevit, a navíc ví, že tato věta je řádově delší než klíč.

Vymyslete algoritmus, který pro danou zašifrovanou zprávu a pro větu, která se v původním textu vyskytuje, nalezne klíč, kterým lze zprávu dešifrovat. Tím myslíme najít nějaký klíč, jehož odečtením od zašifrované zprávy dostaneme zprávu, ve které se někde vyskytuje zadaná věta.

Pokud je délka klíče K, máte slíbeno, že délka známé věty bude alespoň K2. Pro některé texty a věty může existovat více řešení, můžete vybrat libovolné z nich.

Ilustrace: Luštíme stopy

Řešení

Skutečně, po chvíli snažení se jim díky odhadnuté větě povedlo pasáž dešifrovat a nalézt v ní odpověď. Po jejím vyřčení se dveře se skřípotem otevřely. Skrz dveře se dostali do velké místnosti obehnané gobelíny.

Než se však stihli rozkoukat, řítila se k nim vysoká postava v černém plášti, okolo které vyzařovala rudá aura. „Co tu děláte!?!“ zahřímal hlas, který vůbec nezněl jako z tohoto světa. To musel být vůdce skřetích hord, temný mág Beliar!

Než stihli zareagovat, vrhl k nim Beliar blesk. Gorf na poslední chvíli uskočil a blesk rozštípl kamennou zeď za jeho zády. Odletující úlomky kamene na chvíli vyvedly z rovnováhy i samotného Beliara a daly tak naší skupince čas se rozptýlit po místnosti.

Gorf vyslal několik šípů, ale ty se odrazily o silový štít, který Beliar okolo sebe vytvořil. Z boku místnosti se začali hrnout skřeti, a tak Warin s Lianem vyběhli tím směrem mávaje meči a působíce zmatek a zděšení.

Kouzla létala vzduchem. Ani Rhea, ani Beliar neměli nad tím druhým navrch, ale Rhee rychle docházely síly. Držela svůj ochranný štít a pokoušela se sestavit z dostupných sil co nejsilnější kouzlo.


Teoretická úloha29-5-6 Nejsilnější kouzlo (10 bodů)


Kouzelnice Rhea bojuje s mágem Beliarem a potřebovala by seslat zvlášť mocné kouzlo. Mocná kouzla se čtou ze svitků a v tomto typu kouzlení většinou platí, že čím je kouzlo delší, tím je také silnější. A ta nejsilnější kouzla mají často i nějaké speciální vlastnosti, třeba že jsou palindromy (tedy že se stejně čtou ze začátku i z konce).

Vymyslete algoritmus, který v zadaném textu (posloupnosti písmen) najde nejdelší palindrom (v případě více nejdelších palindromů libovolný z nich).

Příklad: V textu aasqaanaaqqaaert je nejdelším palindromem qaanaaq o délce 7 znaků.

Ilustrace: Nejsilnější kouzlo na dlouhém papírku

Řešení

Ani Beliar ale nezahálel. Těsně před tím, než svoje kouzlo měla připravené Rhea, vyslal svoje kouzlo k ní. Warin vše sledoval jako ve zpomaleném filmu. Jak Beliar zvedá ruku s holí. Jak se on sám odráží z paty a mečem rozpolcuje jednoho skřeta vedví. Jak se na Beliarových prstech tvoří koule magie. Cítil vlastní štít a to, jak běží a skáče. A pak si magická koule našla jeho štít a rozprskla se o něj…

* * *

Probudil se a okolo bylo nesnesitelné světlo. Zamrkal. Pak ještě jednou a okolo se začaly vynořovat obrysy místnosti. Místnosti, kde sváděli boj. Ale teď tu bylo ticho. Tedy skoro.

„No tys nám dal. Myslím, že budeš potřebovat nový štít,“ smála se radostí Rhea, nad kterou se skláněl ještě Gorf. Warin se podíval dolů na své spálené brnění a na zbytky pokrouceného kovu, které bývaly štítem z mithrilu. Ruka ho pekelně bolela, ale hýbat s ní mohl. „Co se…?“

„Vyhráli jsme. To, jak jsi vlétl do toho kouzla, bylo hrozně hrdinské, ale hrozně nezodpovědné,“ pokárala ho Rhea, „ale dal jsi mi čas dokončit kouzlo a tím porazit Beliara. Po zhroucení jeho sil se rozpadl na prach a všechny skřety jako by popadl amok. Začali se zabíjet navzájem. Lian ještě čistí tohle patro, ale myslím si, že jsme vyhráli.“

S Gorfem pomohli Warinovi na nohy a vydali se k balkonu. Lian se k nim vzápětí připojil a společně vyšli ven. Dole se od hradních bran ještě vzdalovaly malé skupinky skřetů. Potom, co zmizela vůle ovládající je, utíkali zpátky domů. Severní země byly (aspoň nyní) zachráněny, a to díky této udatné skupince hrdinů.

Jejich cestu s vámi sledoval

Jirka Setnička


Seriálová úloha29-5-7 Stromy v pohybu (15 bodů)


Vítejte u posledního dílu stromového seriálu. Propukne v něm malá revoluce: chystáme se porušit předpoklad ze všech předchozích dílů, že celý strom známe na začátku výpočtu a pak už jeho tvar zůstává navěky stejný. Postupně vybudujeme datovou strukturu, která bude umět udržovat obecný les a stromy libovolně spojovat a rozdělovat. Bude inspirována Link-Cut Trees od pánů Sleatora a Tarjana.

Opakování vyhledávacích stromů

Podobně jako jsme dříve reprezentovali cesty pomocí intervalových stromů, teď využijeme binární vyhledávací stromy (BVS). Pokud jste se s nimi ještě nesetkali, nahlédněte do kuchařky o vyhledávacích stromech.

Aby bylo jasné, kdy mluvíme o původních stromech a kdy o BVS, pomocí nichž původní stromy reprezentujeme, budeme vrcholům BVS říkat uzly.

Představme si binární vyhledávací strom, v němž je uložena jistá množina čísel x1 < … < xn. Pokud tato čísla chceme vypsat od nejmenšího do největšího, můžeme BVS projít rekurzivně v takzvaném in-orderu: kdykoliv vstoupíme do nějakého uzlu u, nejprve rekurzivně projdeme levý podstrom, pak vypíšeme číslo v uzlu u, a nakonec rekurzivně projdeme pravý podstrom.

Nyní k BVS přidáme takzvané externí uzly: kdykoliv nějakému uzlu stromu chybí syn, připojíme na místo tohoto syna nový uzel. Strom jsme tedy opatřili ještě jednou vrstvou listů (když si představíte reprezentaci stromu v programu, externí uzly budou na místech původních NULL pointerů).

Zajímavou vlastností externích uzlů je, že odpovídají intervalům mezi čísly v interních (původních) uzlech. Skutečně: při hledání libovolného čísla z intervalu (xi,xi+1) dopadnou všechna porovnání v interních uzlech stejně, takže skončíme v tomtéž externím uzlu.

Při in-orderovém průchodu stromem tedy začneme v nejlevějším externím uzlu (ten odpovídá intervalu (-∞,x1)) a pak se pravidelně střídají interní a externí uzly, až skončíme v nejpravějším externím uzlu, tedy intervalu (xn,+∞).

Často se nám bude hodit najít nejmenší číslo uložené ve stromu. K němu dojdeme tak, že se z kořene vydáme stále doleva. Když už to nejde dál, nacházíme se v minimu: všechny prvky, přes něž jsme prošli, jsou větší, a stejně tak vše, co leží od nich doprava. Časová složitost této operace je zjevně lineární v hloubce stromu.

Úkol 1 [2b]

Vymyslete, jak v BVS nalézt následníka zadaného uzlu. Tím myslíme uzel s nejmenším číslem, které je větší než to zadané. Dosáhněte složitosti lineární s hloubkou stromu. Můžete předpokládat, že každý uzel si kromě ukazatelů na své syny pamatuje i ukazatel na otce.

Splay stromy

Jelikož operace s BVS trvají lineárně s hloubkou stromu, musíme stromy udržovat vyvážené – tehdy mají příjemnou logaritmickou hloubku. Existuje mnoho způsobů vyvažování (třeba AVL stromy nebo červeno-černé stromy), my tentokrát zvolíme jeden poněkud netradiční: takzvané splay stromy.

Jejich úplný popis naleznete v Medvědově knížce v kapitole o amortizaci. Zde si vystačíme se základními principy.

Kdykoliv budeme pracovat s nějakým uzlem u, „vyrotujeme“ ho do kořene stromu. Této operaci se říká splayování uzlu u, a když se udělá správně (viz knížka), zabraňuje degeneraci stromu. Občas se sice může stát, že nějaký uzel bude hodně hluboko, takže přístup k němu bude pomalý. Ale až na něj sáhneme, splayování dlouhou cestu rozkošatí a další operace budou zase rychlé.

Obecně platí, že jedno splayování může trvat až O(n), ale posloupnost jakýchkoliv k po sobě jdoucích splayování trvá O(n log n + k log n). Dlouhodobě se tedy splayování chová, jako by mělo logaritmickou složitost (říkáme, že je amortizovaně logaritmické).

Nyní si rozmyslíme, jak se ve splay stromu hledá minimum. Půjdeme stále doleva dolů, jako v obecném BVS, a až dorazíme do minima, vysplayujeme ho do kořene. Hledání minima trvalo lineárně s hloubkou minima a stejně tak splayování. Ovšem splayování je amortizovaně logaritmické, takže pro hledání minima to musí platit také. (Můžeme si také představit, že jsme průchod jednotlivými hranami shora dolů naúčtovali jejich průchodu zdola nahoru během splayování, čímž jsme splayování zpomalili konstanta-krát.)

Úkol 2 [1b]

Zkombinujte hledání následníka z prvního úkolu se splayováním tak, aby mělo amortizovaně logaritmickou složitost.

Teď zkusíme splay stromy rozdělovat a spojovat. Mějme nějaký uzel u a chceme strom rozdělit na dva stromy: v jednom budou hodnoty menší než v uzlu u, v druhém ty větší. Samotný uzel u zmizí. Zatímco v AVL stromech by to byla docela obtížné, ve splay stromu je to triviální: vysplayujeme u do kořene a všimneme si, že všechny menší hodnoty jsou momentálně v levém podstromu pod u a všechny větší v tom pravém. Stačí tedy u smazat.

Spojování je ještě jednodušší: dostaneme nějakou hodnotu x a dva stromy – v prvním budou všechny hodnoty menší než x, v druhém větší. Vytvoříme nový uzel s hodnotou x, který se stane kořenem nového stromu. Jako levého syna mu připojíme kořen prvního stromu, jako pravého syna kořen druhého.

Rozdělování a spojování můžeme například použít ke vkládání a mazání hodnot. Tyto operace ale překvapivě nebudeme potřebovat.

Reprezentace cest

Splay stromy (SS) nyní využijeme k reprezentaci cest. Uvažujme nějakou orientovanou cestu s vrcholy v0,… ,vk, mezi nimiž vedou hrany e1,… ,ek. Vytvoříme BVS s k interními uzly, ve kterých sice nebudou uložena žádná čísla (uvidíme, že to vůbec nevadí), ale jejich in-orderové pořadí bude odpovídat hranám cesty. Pak přidáme externí uzly, které budou odpovídat k+1 vrcholům cesty. Při in-orderovém průchodu tedy budeme navštěvovat postupně

v0,e1,v1,e2,v2,… ,vk-1,ek,vk.

Cestu se čtyřmi hranami můžeme popsat třeba takto:

Reprezentace cesty splay stromem

Postupně ukážeme, jak v této reprezentaci provádět některé základní operace se souborem cest. Pro každou cestu si pořídíme jeden SS a zapamatujeme si, kterému vrcholu a hraně cesty odpovídá který uzel SS.

Ještě si rozmyslíme okrajové případy: cesta o jedné hraně je reprezentovaná SS s kořenem (to je ta hrana), pod nímž visí dva externí uzly (krajní vrcholy hrany). Jednovrcholová cesta bez hran odpovídá degenerovanému SS, jenž nemá interní uzly a samotný kořen je externí.

Nyní operace:

Úkol 3 [2b]

Navrhněte operaci pro spojení dvou cest za krajní vrcholy. Poslední vrchol první cesty tedy splyne s prvním vrcholem druhé cesty.

Úkol 4 [3b]

Navrhněte, jak reprezentaci cest upravit, aby si u hran pamatovala i celočíselné ohodnocení. Chceme umět operace „nastav hraně e ohodnocení x“ a „zjisti minimum z ohodnocení hran mezi vrcholy uv“.

Dynamická dekompozice na cesty

Nyní vymyslíme, jak z cest skládat obecné stromy. Inspirujeme se dekompozicí na lehké a těžké hrany z minulého dílu, ale tentokrát nebudou druhy hran určeny velikostmi podstromů, nýbrž historií struktury, tedy posloupností operací, které jsme zatím provedli.

Strom zakořeníme a všechny hrany zorientujeme směrem do kořene. Hrany rozdělíme na tlusté a tenké. Která hrana bude tlustá, si můžeme vybrat libovolně, ale musíme dodržet, že do každého vrcholu vede nejvýše jedna tlustá hrana. Tlusté hrany tedy hrají podobnou roli jako těžké hrany v HLD, tenké jako lehké.

Tlusté hrany proto tvoří cesty (orientované směrem ke kořeni) a každý vrchol leží na právě jedné tlusté cestě (možná na triviální jednovrcholové). Z horního vrcholu tlusté cesty může vést tenká hrana, kterou je cesta napojena k nadřazené tlusté cestě.

Každou tlustou cestu budeme reprezentovat již popsaným způsobem pomocí splay stromu. Poslední vrchol cesty w (v původním stromu leží nejvýše, ve splay stromu je to nejpravější externí uzel) si bude pamatovat informace o tenké hraně do nadřazené cesty: vrchol tparent(w), do nějž tenká hrana vede. Vede-li tlustá cesta až do kořene, položíme tparent(w)=∅.

Ilustrace: Hroch pod stromem

Nyní definujeme operaci Expose(v). Jejím úkolem je přestavět reprezentaci stromu tak, aby z v do kořene vedla tlustá cesta, a navíc byl vrchol v jejím začátkem. Budeme postupovat takto:

 1. p ←Path(v)
 2. Pokud First(p) ≠ v:
 3. e ←Prev(v)
 4. Rozdělíme p operací Split(e) na cesty p1 (dolní) a p2 (horní).
 5. tparent(Last(p1)) ←v
 6. p ←p2
 7. Dokud tparent(w) ≠ ∅, kde w=Last(p):
 8. x ←tparent(w)
 9. q ←Path(x)
 10. Pokud First(q) ≠ x:
 11. f ←Prev(x)
 12. Rozdělíme q operací Split(f) na cesty q1 (dolní) a q2 (horní).
 13. tparent(Last(q1)) ←x
 14. q ←q2
 15. p ←Join(p,q)

Kroky 2 až 6 ošetřují případ, kdy v není nejnižším na své tlusté cestě p. Tehdy tuto cestu rozdělíme na dvě, které propojíme tenkou hranou. V krocích 7 až 15 cestu p postupně rozšiřujeme až do kořene: dokud ještě nevede do kořene, je připojena tenkou hranou pod nějaký vrchol x ležící na jiné tlusté cestě q. V krocích 10 až 14 zařizujeme, aby x byl nejnižším na q (jinak cestu q rozdělíme). Jakmile x je nejnižší, můžeme cesty pq propojit do jediné tlusté cesty a pokračovat výš.

Na následujícím obrázku vidíme výsledek Expose(u):

Operace Expose

Také se nám bude hodit operace Evert(v), která strom překoření do vrcholu v. To se provede snadno: nejprve zavoláme Expose(v), čímž zařídíme, aby mezi v a starým kořenem vedla jedna tlustá cesta, a tu pak operací Reverse obrátíme.

Nyní ukážeme, jak udržovat les zakořeněných stromů a provádět operace s jejich strukturou. Každý strom bude reprezentovaný výše uvedeným způsobem pomocí tlustých cest spojených tenkými hranami.

Sleator s Tarjanem dokázali, že operace Expose má amortizovanou složitost O(log n). Důkaz tohoto tvrzení je bohužel mimo možnosti našeho úvodního textu. Je ale jasné, že z toho plyne, že i ostatní operace s dynamickými stromy mají amortizovaně logaritmickou časovou složitost.

Úkol 5 [4b]

Upravte dynamickou dekompozici, aby si u každé hrany pamatovala i její celočíselné ohodnocení. Chceme umět operace „nastav hraně e ohodnocení x“ a „zjisti minimum z ohodnocení hran na cestě mezi vrcholy uv“.

Úkol 6 [2b]

Navrhněte datovou strukturu pro inkrementální udržování minimální kostry. Na počátku máme graf bez hran a postupně přidáváme ohodnocené hrany. Po každém přidání chceme zjistit, jak se změnila minimální kostra.

Martin „Medvěd“ Mareš

Řešení