Historie pravidel aneb jak to bylo v KSP-H dříve

Pravidla v KSP-H se průběžně vyvíjela, zde jsou v kostce zmapované nejvýraznější změny v pořadí od nejnovějších po nejstarší.

Historie po sériích

33. ročník (2020) – současnost

29. – 32. ročník (2018–2020)

27. – 28. ročník (2014–2016)

24. – 26. ročník (2011–2014)

19. – 23. ročník (2006–2011)

18. ročník (2005–2006)

16. – 17. ročník (2000–2005)

13. – 15. ročník (2000–2005)

12. ročník (1999–2000)

0. – 11. ročník (1987–1999)

Vysvětlení pojmů

OpenData úlohy

Úlohy spočívající v tom, že si řešitel stáhne pro něj vygenerovaný vstup, v libovolném programovacím jazyce vyřeší problém na svém počítači a nahraje spočítaný výstup zpět do odevzdávacího systému.

CodExové úlohy

Úlohy vyhodnocované pomocí systému CodEx.

Přepočítávací křivka bodů

Mezi 18. až 32. ročníkem KSP-H byly body získané za každou úlohu přepočítávány bodovací křivkou definovanou níže uvedeným vzorcem.

Jejím účelem bylo usnadnit vstup do řešení KSP mladším řešitelům a zvýhodnit je při bodování – začínajícímu řešiteli křivka odpouštěla menší chyby, naopak zkušené řešitele za chyby více penalizovala. Její účel postupně pozbyl na významu se zavedením KSP-Z a tak jsme křivku po několika letech souběhu na konci 32. ročníku přestali používat.

Vzorec na přepočítávání bodů

Zde je b původní počet bodů, M maximální počet bodů za úlohu, b' nový počet bodů (zaokrouhlíme na jedno desetinné místo) a α konstanta závislá na vašem služebním stáří, měřeném počtem sérií s, které jste nám odevzdali v hlavní kategorii:

Vzorec na přepočítávání bodu

Co doopravdy s vašimi body tato formulka provede, můžete najít v následujícím grafu:

Ukázka bodovacích křivek

Prémie

Od 0. do 15. ročníku KSP-H se udělovala desetibodová prémie za dosažení určitého počtu bodů za sérii. Hranice pro získání prémie závisela na tom, kolikátý ročník školy řešitel studuje. Konkrétní hodnoty pro danou sérii byly uvedeny v jejím zadání.