Ročenky

Z úloh každého ročníku vznikala od 8. do 29. ročníku ročenka, ve které byly všechny úlohy, řešení, výsledkové listiny, seriál a kuchařky za uplynulý rok.

Seriál máme od 12. ročníku; zpočátku se objevoval mezi úlohami, od 22. ročníku jsme mu v ročence vyhradili zvláštní místo, protože jeho části na sebe navazují a je přehlednější ho číst najednou.

Kuchařky jsme začali vydávat v 16. ročníku.

Ročenky jsme zasílali všem řešitelům daného ročníku a spolu se staršími ročenkami je rozdáváme na soustředěních a zájemcům na Dni otevřených dveří MFF a na dalších akcích. Přes propagační oddělení MFF se také dostanou do světa na akcích pro učitele. Typický náklad 200–300 výtisků se během let hravě rozebral.

Všechny ročenky také existují v elektronické podobě ke stažení:

Další publikace

Kromě ročenek existuje ještě kniha s názvem Korespondenční seminář z programování 1987–1998 (vyšla v nakladatelství MatFyzPress), která obsahuje zadání prvních deseti ročníků našeho semináře. Čas od času také vydáme nějakou ucelenější publikaci, jako je třeba kniha Programátorské kuchařky.