Podzimní soustředění KSP 2016
Zastav sopku – noční kooperační hra

Jedním z vrcholů soustředění byla masivně kooperační noční hra s cílem zastavení vybuchující sopky. Žádné soupeřící týmy, žádné předhánění a rivalita, všichni bojovali společně proti času (a orgy připraveným nástrahám ;-)).

Večer jsme se dozvěděli, že se naše sopka (celé havajské ostrovy jsou sopečné, ale tohle byla přímo ta naše sopka na našem ostrově) chystá vybuchnout. Záchranných člunů, lodí a letadel nebylo dost, takže evakuace nepřipadala v úvahu (a kdo by taky chtěl utíkat, že :-)). Museli jsme se o to tedy postarat jinak. Operační mapa

V první fázi bylo zapotřebí zjistit co nejvíc informací paralelním prozkoumáním obrovského labyrintového grafu v okolí Plas (viz mapa níže). V něm se nalézalo množství otázek, šifer a úkolů. Některé vrcholy grafu navíc skýtaly kousky příběhu.

Z příběhu se vynořil duch Havaje zvaný Lana'i. Od nepaměti chránil obyvatele ostrova před výbuchem sopky a pomáhal jim. Leč běda – Lana'i je zmatený z ruchu civilizace a teď jen bezcílně bloudí krajinou. Na nás je, abychom mu ukázali cestu zpět do sopky, a tím ji zase utišili. A to se nám povedlo! :-)

Průběh

Rozdělili jsme se na akční skupinky, které vyrazily do terénu, a pár lidí zůstalo také na centrále, odkud řídili akce ostatních.

Jedna z paraplíčkových šifer

Akční skupinky

Akční skupinky se vydaly na určená stanoviště v terénu, kde skenovali nebo zadávali nalezené kódy, občas museli řešit hádanky, úkoly nebo šifry a v tomhle celém světě je navigovala vzdálená pomoc od centrály. Většina skupinek byla vybavena GPS trackingem (více k technickému zabezpečení níže), a tak centrála dost přesně věděla, kde jsou.

Operátoři na centrále

Centrála

Centrála měla k dispozici mapu zobrazenou níže a navigovala akční skupinky po postupně se objevujících stanovištích na mapě – často se totiž stávalo, že jedna skupinka navštívením stanoviště odemkla jiné stanoviště, na opačném konci mapy (což bylo trochu i záměrem, přiznáváme). Centrála si také užila shromažďování informací a úkolů od týmů a navigaci týmů na přesné místa – na mapě byly týmy vidět jako blikající puntíky.

Lana'i

Jakmile jsme přišli na to, co je cílem hry, na mapě v centrále se objevil nový bod: putující Lana'i. Pohyboval se po hranách grafu a kdykoliv přišel do vrcholu s labyrintovou otázkou, pokračoval dál po správné odpovědi (pokud bylo správných odpovědí víc, vybral si náhodně). Zadáním kódu stanoviště bylo možné „přehodit výhybku“ a zařídit, aby se Lana'i při příštím průchodu stanovištěm vydal zadanou hranou. Pak se výhybka sama vrátila do výchozí polohy. Centrála byla po celonočním řízení skupinek v navigaci zběhlá, takže ducha úspěšně donavigovala k sopce, ačkoliv do výbuchu zbývalo už jen posledních pár minut.

Mapa hry

Na mapě naleznete jednotlivá stanoviště (můžete si také stáhnout všechna najednou). Pod mapou si pak můžete nechat zobrazit GPS záznamy jednotlivých týmů, či si stáhnout odpovídající GPX soubory.

Trasy týmů:

Technikálie – pokud vás hra zaujala, zde je pár detailů: