Podzimní soustředění KSP 2020
Programování tiskárny

Abychom zmařili vyšetřování, potřebovali jsme vzdáleně vytisknout antidůkazy na automatických úředních tiskových strojích. Ty se dají programovat v jazyce PostScript, za úkol bylo vytisknout několik obrazců podle parametru, který byl k nalezení na zásobníku.

Abyste se v PostScriptu trochu zorientovali, dali jsme vám k dispozici stručný návod. Detaily se případně dají najít na internetu (i když ten byl na objektu docela neslavný).

Samozřejmě jste také dostali zadání úloh.

Řešení úloh

Pokud vás zajímá, jak se úlohy daly řešit, můžete se podívat na naše řešení.

Pravítko: Řešení 1 Řešení 2
Hvězda: Řešení 1 Řešení 2
Sierpińského trojúhelník: Řešení 1 Řešení 2
Zobecněná šachovnice: Řešení 1 Řešení 2
N Královen: Řešení 1 Řešení 2

Spuštění nebo překlad PostScriptu

PostScript můžete zkusit spustit pomocí síťové tiskárny – typicky se stačí připojit na její port 9100 a tam poslat postscriptový soubor. Na začátek je dobré napsat %!PS, aby si tiskárna nemyslela, že jde o čistý text. Také nezapomeňte na konci použít příkaz showpage.

Pokud nedisponujete PostScriptovou tiskárnou a nebo prostě nechcete plýtvat papír, můžete použít program GhostScript. Nám se osvědčil následující příkaz:

gs -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -dSAFER -sDEVICE=pnggray -sOutputFile=output.png -r320 -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4 -sPAPERSIZE=a4 -dFIXEDMEDIA můjSkript.ps