SKSP 2005: Úvodní píseň

(anticko-kramářská píšeň k úvodní scénce, na melodii písně Iva Jahelky Velký pitaval z malé republiky ji spáchal MJ)

 1. Poslyšte písničku z Olympu hory
  s níž shlíží bohové na lidské tvory,
  sesílaj' bouře a mrazy a mory
  a však mezi sebou také vedou spory.
  Nektar, ambrosie, to se jim to žije...
 2. Bohové se usadili k velikému stolu,
  hodovali, jedli, pili, rozmlouvali spolu.
  Když se dosti nasytili, odložili misku,
  zvědavě se zahleděli do denního tisku.
 3. Netušili smrtelnící ani z poloviny
  co se stane, když si božstvo pošle pro noviny.
  Bohové si prohlížejí, co se o nich píše,
  Ganymedes, když si přejí, dolévá jim číše.
 4. Mory, války, bouře, mrazy i kdejakou fámu
  následoval dlouhý článek o výstavbě chrámu.
  Athéna si štěstím výskne a pronese skromně:
  největší chrám v celém Řecku a staví ho pro mě!
 5. Nato Zeus hromovládný zlostně čelo svraští,
  nadechne se, rozmáchne se a do stolu praští:
  Já jsem ze všech nejmocnější, jsem i bohů králem,
  to tak, abych já se musel spokojiti s málem!
 6. Áres se též hbitě brání, už se chápe meče:
  Koho v bitvě neochráním, z toho hned krev teče.
  Kdo se ke mně nepomodlí, zajde chladnou zbraní,
  proto já jsem ze nejvíc hoden všeho uctívání.
 7. Už zlé kletby vzduchem letí, už se strhla hádka,
  zkrátka božská realita, tvrdá bez pozlátka.
  Už se jeden na druhého začínají sápat,
  když v tu Pallas zčistajasna dostala ten nápad:
 8. Když se sami neshodnem' a každý sebe brání,
  ať rozhodne mezi námi spravedlivé klání.
  Najdeme si smrtelníka, udatného reka,
  jehož bouře, mráz čí dýka pranic nevyleká.
 9. Každý na něj sešle živly podle svého plánu,
  blesky, zimu, kroupy, vítr či morovou ránu.
  Pak teprve ukáže se, kdo z nás v pravou chvíli
  dokáže ho využíti zrovna k svému cíli.
 10. Dozněla písnička, nebyla dlouhá
  o tom, jak človíčka potkalo ouha.
  Ať už se modlí či ať se rouhá,
  brzy pozná, co je bohů touha.