Podzimní soustředění KSP 2012
Šifrovačka

Součástí soustředění byla i šifrovačka, která některé týmy zavedla až do Polska

Šifry

Pravidla
v objektu
Základní informace
Šifry 1a-1e
v objektu
sbírka startovních šifer
Šifra 2a
Rozcestí u kóty 802
šifra (fyzicky má být rozstříhaný a slepený) Proužek
Šifra 2b
Kostel v Šedivinách
šifra Sebereferenční
Šifra 2c
Křížek v Šedivinách
šifra Tabulka
Šifra 2d
Rozcestí Kout, osada
šifra Zvířata
Šifra 2e
Křížek cestou na Rovenské Šediviny
šifra Množiny
konec paralelní části
Šifra 3
Kostelíček u Panoramy
šifra Hierarchická
Šifra 4a
Parkoviště u kostela v Deštném
převoz Auto
Šifra 4b
Masarykova chata
jídelní šifra se štítkem Čokoláda
Šifra 5
Zieleniec kostel
šifra Tituly
Šifra 6
Šerlišský mlýn
šifra Kolečko
Šifra 7
Nad Národním domem
šifra Obrázky
Šifra 8
Ošerov
šifra Komponenty

Mimo těchto šifer také všichni dostali ještě bonusové Šifřičky, za jejichž vyřešení se poskytovala SMS nápověda.

Poděkování

Závěrem bychom chtěli poděkovat organizátorům Krtčí nory a Bedny za inspiraci k některým šifrám a Radkovi Pelánkovi za inspiraci z jeho šifrovací cvičebnice.