Podzimní soustředění KSP 2021
Cizojazyčný labyrint

Otázky

Vpravo od každé otázky je skrytý český překlad, který se objeví po najetí myší. Jsou v něm též vyznačené správné odpovědi (zeleně) a případné „katastrofické“ (opravdu hodně špatné; posílaly ve hře o kus zpátky) odpovědi (červeně).

Hireo ta'ipu naukari?
 • le'ibaro
 • le'ipolu
 • lerati
 • levazulera
Na stromě rostou:
 • medvědi
 • listy
 • kružnice
 • počítače
KotoKeSePa lerai malemao betari:
 • makepauri no'ipu
 • ma'eli nokarumeno
 • mabesani noseteo
 • mavekadi no'ula
V KSP se učí:
 • sázet stromy
 • pohřbívat kostry
 • hledat cesty
 • orat pole
Ma'ino noKeSePa pei
 • ma'ibaro
 • mavavamukiro
 • maminao
 • mapiro
Maskotem KSP je:
 • medvěd
 • hroch
 • kočka
 • tučňák
Makelena nokaleni nopiro pei:
 • maminao
 • masetimo
 • ma'elao
 • maribelato
Linuxovým příkazem je:
 • kočka
 • jádro
 • sopka
 • vidlička
Hitudani letao setei?
 • tu'emalo no'elao
 • tu'emalo no'ibaro
 • tu'emalo nopinelo
 • tu'emalo nomero no'alau
Kam cestujete?
 • země sopek
 • země medvědů
 • země klokanů
 • země divoké vody
Manea 'olea nokeno teri:
 • hesetei no'ebaukeno
 • lemero no'alau
 • le'elao
 • reta no'eratulo
Příliv a odliv jsou způsobené:
 • pohybem Měsíce
 • gejzíry (divoká voda)
 • sopkami
 • rotací Země
Rao lurao vekadi mame'ulo.
 • Rao pei mavavimukiro nomainau.
 • Rao pei malio noto'elo.
 • Rao mo'adabeni ma'ebaukeno.
 • Rao pei ma'alo.
Kdo jinému jámu kopá:
 • je mamut
 • je krtek (podzemní myš)
 • najde Měsíc
 • je hrobník
Minao keri mahamari nohi?
 • Nozimebo.
 • Nomaili.
 • Nopimebo.
 • Nokarumeno.
Kočka má devět:
 • ocasů
 • životů
 • hlav
 • koster
Dahari no'atu keri mahizaleru nodanuri nokahu?
 • Manabi.
 • Ma'ari.
 • Mabari.
 • Mavavirabi.
Kolik správných odpovědí má tato otázka?
 • žádnou
 • jednu
 • dvě
 • všechny
Hi pemebi tui'ipolu 'omero novavadabu?
 • Ma'elao.
 • Makuvao.
 • Matuo.
 • Mamaili.
Z listí a horké vody vznikne:
 • sopka
 • káva
 • čaj
 • život
Mino nohi deri manemeli?
 • Lio.
 • Lio nonemeli.
 • Minao.
 • Piro.
Které zvíře umí létat?
 • myš
 • netopýr
 • kočka
 • tučňák
Minao 'aduvetami nopami novavirabi:
 • tai'ipu
 • taipano
 • taizimebo
 • taimari noribeto
Kočka vždy dopadne na
 • strom
 • oblohu
 • ocas
 • čtyři nohy
Rai pei palu. Rai vekadi tu'elo. Hirai?
 • vavukada
 • lio noto'elo
 • pelo
 • hutola
Je to žluté a hrabe se to v zemi. Co je to?
 • bagr
 • krtek
 • Slunce
 • ponorka
'ibaro:
 • semi matuo
 • remabi malemitero
 • meli tapano
 • pei nohateru 'orapetu
Medvěd:
 • pije čaj
 • loví ryby
 • bydlí na obloze
 • je sladký a pružný
Malo keri:
 • mamari noribato
 • mabari noribeto
 • mazimebo
 • mabari pimebo
Člověk má:
 • čtyři nohy
 • dvě ruce
 • ocas
 • dvě hlavy
Hekekahi nopunela keri ma'ata'u nopami $O(n)$:
 • kosamari novavidaru
 • kosamari novavinaru
 • kosamari nozaponu
 • kopali no'ebaukeno.
Bublinkové třídění má časovou složitost $O(n)$:
 • v nejlepším případě
 • v nehorším případě
 • v průměrném případě
 • za svitu Měsíce
Pano pei ko'alau. Lemao moteri mahi?
 • Lemao momeneaki tai'ipu.
 • Lemao momevaiki tumuala.
 • Lemao mobesani mapelo.
 • Lemao movekadi mame'ulo.
Když je venku bouřka:
 • Vylezeme na strom
 • Vrátíme se domů
 • Pozorujeme Slunce
 • Kopeme jámu
Tu'elaulo lemao setei:
 • nuvavukada
 • nu'elao
 • nu'ipu'ipu
 • nuhula
Na pustý ostrov si vezmeme:
 • bagr
 • sopku
 • les
 • loď
Hirai mopei tuipali nopelo 'o tuimero novetami?
 • ruta nohakali
 • minao
 • telo
 • petalo
Ze slunečního svitu a padající vody vznikne:
 • duha
 • kočka
 • kámen
 • oheň
Hirai deri mapetali?
 • 'ipu
 • telo
 • mero
 • me'ulo
Co se dá spálit?
 • strom
 • kámen
 • voda
 • jáma
Malo seomi tumaili:
 • ma'uipa tasimo
 • mapano no'alau
 • mamero
 • ma'ata'u nopami
Člověk k životu potřebuje:
 • látku na puse
 • bouřku
 • vodu
 • časovou složitost
Tui'Europo Tu'Emeriko lemao setei konamelu:
 • konuimela
 • kohutola
 • takiseto nopiro
 • koribato
Z Evropy do Ameriky se rychle dostaneme:
 • letadlem
 • ponorkou
 • na zádech tučňáka
 • pěšky
Himino menuki malekutama?
 • minao
 • nimanelo
 • piro
 • lio noto'elo
Které zvíře nosí dopisy?
 • kočka
 • holub
 • tučňák
 • krtek
Bakamaleri keri:
 • mamari nokilauro nomautu
 • mamari nokamari
 • mamari noribato
 • mamari nopalaulo
Čtverec má:
 • čtyři vrané koně
 • čtyři pravé úhly
 • čtyři nohy
 • čtyři hvězdy
Tozamebi noparatumi mao setei:
 • tumuasevela tuminaonao
 • tu'elao
 • tu'eraleno
 • tumalomalo noKeSePa
Na podzim jezdím:
 • do klece s tygrem
 • do sopky
 • na Mars
 • na soustředění KSP