Podzimní soustředění KSP 2022
Velký lov (kooperativní noční hra)

Abychom našli Večerníčka, museli jsme přechytračit byrokracii, projít labyrintem, vyluštit šifrovačku a nakonec složit tajuplnou mapu. Jenže stanoviště nás posílala od čerta k ďáblu a z pohádky do pohádky, tak bylo potřeba spolupracovat a požádat někoho jiného, kdo zrovna je blízko správného místa.

Ve hře spolu soupeřily 3 frakce, každá rozdělená na 3 spolupracující týmy.

Start

Nejprve jsme se museli potýkat s úředním šimlem: vyplnit formulář žádosti o vstup do pohádky a nechat si ho orazítkovat od všech zainteresovaných úředníků tak, aby vyhověl všem předpisům. Jen nám jaksi nikdo neřekl, co ty předpisy vlastně říkají...

Labyrint

Pak jsme procházeli labyrintem podle mapy. První tým frakce začínal na stanovišti 1, druhý na 2, třetí na 3. Tam našel otázku, vybral si z nabízených odpovědí a ta po poslala na jiné stanoviště. Správná odpověď vedla blíže k cíli, špatná všelikam.

Šifry

Labyrint nás dovedl ke třem různým malým šifrovačkám. Každá se skládala ze tří na sebe navazujících šifer. Z každé šifry vyšel popis polohy následujícího stanoviště.

Indicie

Poslední šifra každé větve šifrovačky nás zavedla na místo, kde jsme našli indicii k poloze Večerníčka: průsvitku s nakreslenou mapou. Teprve složení všech tří průsvitek nám dalo kompletní souřadnice Večerníčka.

Mapa hry

Na mapě naleznete pozice jednotlivých stanovišť a pod mapou si pak můžete nechat zobrazit záznamy trasy jednotlivých týmů (či si je stáhnout jako GPX soubory). Záznamy byly stvořeny automaticky jen podle toho, která stanoviště tým zadal do systému (což může být nepřesné, pokud si týmy posílaly kódy stanovišť a zadával je někdo jiný).

Trasy týmů: