Pyramida a její jazyk

Povídání o upovídané pyramidě z podzimního soustředění sepsal Filip Štědronský.

Pozadí

Byl jeden bohatý šejk1) a my, jeho námezdní pracovníci, obdařeni přetěžkým úkolem: přestavět jistou blíže neurčenou pyramidu na hotel. No — zkuste si to v počtu jednatřiceti — a ještě k tomu matfyzáků… Když už se nám konečně začínalo dařit, ukázalo se, že to byl ten menší ze zádrhelů. Od prvního okamžiku jsme měli pocit, že pyramida není našimi úmysly příliš "nadšena".

Ze začátku spíše metaforicky, leč postupem času, jak naše nejhorší zážitky přecházely od netriviálně velké množiny rozzuřených koček, jež se na nás při prvním pokusu o vstup do útrob tohoto dávnověkého jehlanu vyřítila, k bloudění ve spleti chodeb, které jsme nikdy předtím neviděli, přestože jsme jimi už asi stokrát prošli, jako by se snad zdi přesouvaly, objevovaly či mizely, vše nabylo trochu živější podoby. Asi blouzníme. A pak ty nápisy.

Zpočátku jsme si byli jisti, že jsme je jen dosud přehlíželi, pochopitelně, jsme přeci rozumní lidé, nápisy bez lidského přičinění se vytesávající do kamene, kam bychom s tím přišli. Ovšem když se nám začaly vyjevovat přímo před očima, prostoru pro skepticismus rychle ubývalo. Tedy… "nápisy". Na první pohled vypadaly jen jako trochu chaotické dětské obrázky, již brzy jsme v nich však prohlédli jistou pravidelnost, téměř jako by byly psány nějakým jazykem — nepodobným čemukoli, co jsme dosud viděli… Snažila se nám opravdu pyramida něco sdělit?

***

Nakonec vše dobře dopadlo, šejk se poučil, z pyramidy není hotel, nýbrž matfyz — ale to už je na jiný příběh…

Poznámky (pro nezasvěcené)

  • Ano, opravdu to má smysl.
  • Ano, opravdu se na něj dá (s větší či menší nápovědou) přijít.
  • Ano, opravdu to stojí za to.
  • Místa nálezu, zrovna tak jako legendové souvislosti, jsou pro řešení důležitá (též znalost matfyzáckého folklóru bodne).
  • Některé "verze s hinty" obsahují víceméně úplné řešení.
  • Projděte si nejdřív všechny obrázky. Najdete mezi nimi spoustu jednodušších, pomohou pochopit základní prvky jazyka.
  • Pokud si stále nevíte rady s vstupní cedulkou u pyramidy, vzpomeňte si na legendu a přečtěte si pohádky od Karla Čapka.
  • (z požárního řádu soustředění) Každý požár musí být řádně hašen. Požáry elektrického zařízení se hasí pískem. Hořící cigareta je považována za požár elektrického zařízení. Důsledky si každý rozmyslí sám.

Nápisy po objektu2)

Legendové nápisy

Q&A s pyramidou


1) šejk, n.m., arabský kmenový náčelník, v hovorovém kontextu zvláště hodně bohatý, typicky z vývozu ropy; viz též shaker, zařízení na výrobu šejků
2) Scannery laskavě poskytli cerMat a KAM.