Jarní soustředění KSP 2013
Labyrint

Ve středu večer jsme se odhodlali k dlouhému a namáhavému útěku za zajetí tajemného Pana M. Útěk se nám nakonec povedl a tady o něm přinášíme svědectví.

Trasa útěku

Trasa útěku, tak jak ji vymysleli neopatrně plánující orgové, byla skutečně dlouhá. Vedla od startovní pozice A (nebo E pro některé týmy) až po cílovou pozici B. Zhruba uprostřed, na pozici O, ještě čekalo auto s orgy a nabízelo odvoz unaveným týmům.

K mapě byla dostupná i upřesnítka, aby byla jednotlivá stanoviště snadněji dohledatelná.

Některé zajímavé vlastnosti trasy útěku

  • Optimální trasa vedla přes stanoviště A(E)-K-C-U-O-Z-I-L-B. Čteno pozpátku to dává jisté slovo (skoro) charakterizující délku trasy :)
  • Stanoviště F(ake) a N(eexistující) byla jen fiktivní pro zmatení, fyzicky se vůbec nevyskytovala a ani na ně neodkazovala žádná otázka.
  • Na optimální trase byly otázky se 4 možnostmi, všude jinde byly jen 3 možnosti.
  • Délka první části (A až O) po optimální trase byla 11 km, délka druhé části (O až B) pak 8,5 km.
  • Z cíle (B) mohly týmy zpět na objekt buď zhruba 300 m doplavat, nebo se projít dalších zhruba 5 km. Pokud týmy zvolily celou trasu pěšmo, tak během noci nachodily nejméně 24,5 km (počítáno po optimální trase).

Stanoviště

Na všech stanovištích se týmy setkaly se záludnými otázkami. Úvodní otázky na stanovištích A a E měly být skutečně náhodné (pro drobné rozprostření týmů), zbytek pak již byl (s určitými znalostmi) uhádnutelný.

Stanoviště měla vesměs podobu různě ukrytých kusů papíru formátu A5 (čím větší provoz lidí v okolí, tím více ukryté), jen na stanovišti s možností odvozu pokládali otázku záludní orgové.

Všechna stanoviště Labyrintu s otázkami si můžete prohlédnout v podobě klikacího PDFka.