Zastav sopku – nápovědy

Na některých stanovištích jsme nacházeli následující kousky příběhu, ze kterého jsme pochopili, o co ve hře skutečně jde…


Kéž věčný a věrný Lana'i, ten stále putující pastýř, nás neopustí v tuto chvíli, kdy šelest palmových listů umlká! Kdo z živých si je pamatuje, ty neslyšné kroky ve skalách, to rozechvění větru, bedlivost pána pro svoji zahradu!

Nebeští obři a podzemní ďáblové, vy zmetci pekelní a zlí skrz naskrz, kdy zanecháte svého marného zápolení! Jak často náš správce zasáhl, sestoupil do vašich slují, viděl ty činy zlotřilé a zastavil je svou rukou!


Však příliv předchází odlivu, Slunce předchází Luně, i Eden pak musí pominout. Kdy lid této zahrady, té kdysi tolik silné, kdy odvrátil svou tvář?

Kdysi mocný Lana'i, zmaten z hluku světa, pouhý duch a víc už nic. Toulá se teď nocí, slepě cestou pravdy, té rozzuřené nejde vstříc.


Hlupáci pyšní, hňupové zmámení, pošetilci lakomí, venku čeká zkáza. Červi vy nicotní, ukažte své plány! Přemluvíte obry? Uklidníte ďábly?

Změňte cestu ducha! Ať přijde k běsnícímu kotli, ať obnoví svoji dávnou sílu! Choďte na rozcestí! Obracejte oči a veďte ho tam, k našim dávným nepřátelům!


Buďte slitovní, vždyť Lana'i ubohý a slabý, nevědomě sám těmi oky otáčí. A varujte se před posly zla! Nenechte je přijít k rozcestí, chtějí zničit vaše konání.

Jak nevšímavé musí být pokolení, které nenalezne tak prokleté místo! Jaký nápoj obloudil vaše smysly, co přinutilo vás zapomenout na Soví vrch?


Kéž by naše naděje, tolikrát již ztracena, teď přinesla plody svým dětem! Pět rozcestí a pět cest, jeho vetché duši pak nedovolte odejít pryč!


Pak oživme dávnou magii, ať vede ho skrz na skrz tím zlým koncem a zbaví ho strachu! Snad cesta okolo toho chřtánu vrátí do jeho očí světlo, posla jeho dávné síly. A kéž by po té druhé vešel do sluje a přebral od mocností pekla své žezlo!


Kéž věčný a věrný Lana'i, ten stále putující pastýř, nás neopustí v tuto chvíli, kdy šelest palmových listů umlká! Kdo z živých po této potemnělé noci ještě spatří zářivý východ Slunce, pokud naše prosby vyjdou vniveč!