Podzimní soustředění KSP 2013
Vědomostní soutěž

Tak se při přípavě soustředka občas stane, že se něco nepovede. Třeba když jsme v pátek ráno zjistili, že počasí (spolu se zdravotním stavem účastníků) je mírně neslučitelné s našimi dva týdny promýšlenými plány na grandiózní vodní bitvu. I potřebovali jsme náhradní program. Po chvíli prohrabávání starých soustředek jsme se shodli na tom, že nejrealizovatelnější za takovýchto podmínek a v takovémto čase bude vědomostní soutěž. Tak zatímco účasníci pozorně sledovali přednášky, všichni volní orgové se sesedli v orgovně a nadhazovali otázky... Výsledek posuďte sami.

Průběh hry

  • Hrály 4 týmy.
  • Moderoval Kája (do 17:00 slovensky).
  • Hrálo se na šestiúhelníkovém herním plánu (podobnost s plánem celosostředkové hry je samozřejmě čistě náhodná), týmy měly svá výchozí políčka v rozích.
  • Týmy se střídaly v tazích, tým si při svém tahu zvolil pole (volné a sousedící s některým jeho již obsazeným polem).
  • Po volbě pole tým dostal otázku a měl 42 sekund na odpověď. V případě správné odpovědi obsadil pole, v opačném případě zůstalo pole neobsazené a mohl se o něj kdokoli další ucházet ve svém tahu.
  • Některé otázky byly tipovací (níže označené hvězdičkou). Na takové odpovídaly všechny týmy. Odhad táhnoucího týmu musel být mezi dvěma nejlepšími, aby pole obsadil, jinak je nezískal nikdo (tím jsme se ušetřili nutnosti kalibrovat toleranci).
  • Každé políčko mělo určeno tématický okruh otázek, u políček označených '?' okruh vybíral moderátor.
  • Cílem hry bylo obsadit co nejvíc políček a získat co nejvíce předmětů skrytých na vyznačených políčcích.

Otázky a odpovědi

Matfyz a KSP (M)

Který org na soustředění je třetí nejstarší?
Odpověď: Paulie
Kolik obytných pater mají v součtu obě budovy Kolejí 17. listopadu?
Odpověď: 36
Jaké je jméno a příjmení profesora, který zde přednášel?
Odpověď: Roman Barták
Ve kterém roce byl založen Matfyz?
Odpověď: 1952
Jaký byl původní účel malostranské budovy Matfyzu?
Odpověď: jezuitský profesní dům (sídlo vzdělanců a významných představitelů jezuitského řádu)
Proč podle legendy vyhodili profesora Jarníka z Přírodovědecké fakulty?
Odpověď: dokázal matematickou indukcí vznik Lenina z opice
Jaké dva předměty jsou povinné pro všechny studenty prezenčních bakalářských oborů na MFF?
Odpověď: tělocvik, zkouška z angličtiny
Jaký je úplný oficiální název předmětu IPS?
Odpověď: Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I
*Kolik bodů získal průměrný řešitel KSP v 25. ročníku? (řešitelem rozumíme všechny, kdo získali nenulový počet bodů)
Odpověď: 85.7
Kolik fakult má Univerzita Karlova?
Odpověď: 17
Vyjmenujte 3 věci vyobrazené na logu MFF.
Odpověď

Fantasy & Sci-Fi (F)

Jak se jmenuje okřídlený červený lev se škorpioním ocasem z perských bájí?
Odpověď: Mantikora
Jaká jsou rodová slova Lannisterů?
Odpověď: Slyšte mě řvát.
Jak se jmenuje ústřední upíří rodina v sáze Stmívání?
Odpověď: Cullenovi
Jak se jmenovali potenciálně neviditelní tvorové podobní koňům táhnoucí kočáry do Bradavic?
Odpověď: thestrálové
Jaké je pohlaví želvy A'Tuin?
Odpověď: otevřený problém
Jak se jmenuje město, z nějž vyjíždí nazgúlové?
Odpověď: Minas Morgul
Proč je nebezpečné chodit v Zeměploše do knihovny?
Odpověď: knowledge is power, power is energy, hromadí se spousta energie
Jakým způsobem byly rozděleny prsteny v Pánu prstenů?
Odpověď: 3 elfové, 7 trpaslíci, 9 muži, 1 temný pán
Jak se jmenuje Eragonova dračice?
Odpověď: Saphira
Proč neoslepl hlavní hrdina Dne Trifidů?
Odpověď: Byl tou dobou v nemocnici s ovázanýma očima (po poranění trifidem)
Jaká byla fobie hlavní postavy románu 1984?
Odpověď: krysy
Uveďte jméno autora díla Konec civilizace (Brave New World).
Odpověď: Aldous Huxley

Přednášky (P)

Co se stane, když na začátku programu v MetaPostu napíšete prologues:=0?
Odpověď: Nezobrazí se popisky
Jakému problému brání quiscence search?
Odpověď: problém horizontu
Formulujte alespoň přibližně schéma axiomů vydělení.
Odpověď
Jaká je nejvyšší možná výška vrcholu v Goldbergově algoritmu? (N vrcholů a M hran)
Odpověď: 2N vrcholů
Co nemusí používat algoritmus Monte Carlo Tree Search:
a) udržování stromu v paměti b) ohodnocovací funkci c) náhodné simulace hry d) metodu pro procházení stromem
Odpověď: b
Jaká je asymptotická hustota prvočísel ((počet prvočísel menších než N)/N)?
Odpověď: Θ(1/log n)
Jako jaká logická operace se dá interpetovat operátor :- ?
Odpověď: Zpětná implikace
Jaké písmeno používá ze všech jazyků jen čeština?
Odpověď: ů
Co se dokazuje diagonalizací?
Odpověď: toho je... třeba nespočetnost reálných čísel
Jaká je časová složitost dotazu ve 2D intervalovém stromu?
Odpověď: O(log n)
Jak je definován suffixový strom?
Odpověď: komprimovaná trie se všemi suffixy zadaného slova
Jaká je nejnovější verze Linuxového jádra?
Odpověď: 3.11
Jaká synchronizační primitiva se používají mezi vlákny?
Odpověď: mutexy, semafory, condition variables, ...
Jakou kompresní metodu používá bzip2?
Odpověď: Burrowsova-Wheelerova transformace + MFT + RLE + Huffman
Jakou časovou složitost na operaci má van Emde-Boasův strom?
Odpověď: O(log log |universum|)
Jaké synchronizační značky používá QR-kód?
Odpověď: Velké býčí oči, malé býčí oči, alternující pattern
Jak nejjednodušeji v linuxu poznáme, že funkce exec[lv] selhala?
Odpověď: skončí (při úspěchu nikoli, násl. řádek programu se neprovede)

Technika (T)

Jmenujte elektrody běžného bipolárního transistoru.
Odpověď: Kolektor, emitor, báze
Jaká služba sídlí na IP 8.8.8.8?
Odpověď: Google DNS
Jaký je nejvyšší počet zařízení s přidělenou IP adresou v síti s maskou 255.255.252.0?
Odpověď: 1022
Co je to magnetron?
Odpověď: elektronka používaná například v mikrovlnkách
Jaké je číselné označení série IEEE standardů popisujících Wi-Fi?
Odpověď: 802.11
Ve které zemi vznikla první verze linuxového jádra?
Odpověď: Finsko
Kolik bytů má MD5 hash?
Odpověď: 16 bytů
Kdo se nechvalně proslavil zabitím slona střídavým proudem?
Odpověď: Edison
Kdo pronesl slavný výrok "Já bych všechny ty internety a počítače zakázala."?
Odpověď: Věra Pohlová
Jaké je IP adresa Intermagu? (interní soustředková záležitost, nezasvěcení ignorujte)
Odpověď: 10.6.66.42
Který samopal je nejčetnější ve výzbroji české armády?
Odpověď: vzor 58
Co znamená nápis "neodrážet - nespouštět" na některých železničních vozech?
Odpověď: Odrážet = pohybovat vozem tak, že do něj strčí jiný, předá mu kinetickou energii a sám zastaví; spouštět = nechat vůz pohybovat se samospádem na kolejích se sklonem. Obojího se užívá při řazení nákladních vlaků, "neodrážet - nespouštět" najdete většinou na osobních vozech.
Co znamená zkratka GNU?
Odpověď: GNU's not UNIX
Uveďte význam zkratky DHCP?
Odpověď: Dynamic Host Configuration Protocol

Kinematografie (K)

V jakém salonu si koupili postavy filmu Světáci obleky?
Odpověď: U Adama
Kolik dává Bolševikovi jistá postava ztvárněná Jiřím Kodetem ve filmu Pelíšky?
Odpověď: Rok, maximálně dva
Co říká vedoucí autodílny všem nově nastupivším zaměstnancům ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje?
Odpověď: Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš
Jak se jmenuje studentský časopis z filmu Škola základ života?
Odpověď: Řev septimy
Jak se jmenují celým jménem hlavní postavy ve filmu Kmotr. Myslíme hlavu rodiny a jeho syna.
Odpověď: Vito Corleone a Michael Corleone
Jmenujte všech pět zordů, za které morfovali první Strážci Vesmíru.
Odpověď: Mastodont, Pterodaktyl, Triceratops, Šavlozubý tygr, Tyranosaurus
Jak se jmenovali nazgúlové v Páru pařmenů?
Odpověď: big beaťáci
Jak se jmenovala Morpheova loď v Matrixu?
Odpověď: Nabukadnezar
Jmenujte americký film, ve kterém hráli Jiří Voskovec a Henry Fonda.
Odpověď: Dvanáct rozhněvaných mužů
Zapějte píseň Soft Kitty.
Jmenujte alespoň 2 z celkových 3 situací, kdy je podle Relationship Agreement mezi Sheldonem a Amy povoleno držení se za ruce.
Odpověď: Srdečné potřesení rukou po získání Nobelovy ceny, pád z útesu, morální podpora při očkování
Která filmová postava má všechna svá slova vypípána?
Odpověď: R2D2
Jaká hláška je na obálce Stopařova průvoce po galaxii?
Odpověď: Don't panic.

Život, vesmír a vůbec (4)

Jmenujte 4 báze DNA.
Odpověď: adenin, guanin, cytosin, thymin
*Kolik bytů zabírá lidský genom zapsaný v ASCII zkomprimovaný LZMA?
Odpověď: 590MB
*Jaký je průměr největší buňky v lidském těle?
Odpověď: 1.5m (neuron od palce nohy k bázi míchy)
Kdy byl poprvé určen poloměr Země s chybou menší než 20%?
Odpověď: Eratosthenes, 240 př.n.l.
Jak je v systému SI definována jednotka metr?
Odpověď: jako vzdálenost, kterou urazí světlo za 1/c sekund (kde c:=299 792 458 m/s, přesné číslo nechceme)
Kolik je a jak se jmenují měsíce Marsu?
Odpověď: Phobos a Deimos
Která hvězda je nejblíže Zemi (mimo Slunce)?
Odpověď: Proxima Centauri
Jmenujte 3 mlhoviny.
Odpověď: např. Krabí, Koňská hlava, mlhovina v Orionu
*Kolik míčků bylo vyhozeno a chyceno při světovém rekordu v žonglování?
Odpověď: 13míčků
Doplňte 4. verš písně Ahoj Slunko, první tři jsou:
Ahoj slunko
tobě to teda sekne
včera mi bylo smutno
Odpověď: ale dneska už je zase mírně pěkně
Jak se jmenuje báseň Václava Hraběte, která začíná:
Láska je jako večernice
plující černou oblohou.
Zavřete dveře na petlice
Zhasněte všechny svíce
...
Odpověď: Variace na renesanční téma
*Kolik zaměstnanců má největší čínský mobilní operátor China Mobile?
Odpověď: 181k
*Jaký průměr má naše galaxie (v světelných letech)?
Odpověď: 100k-120k
*Jaká je obvodová rychlost rotace Země na rovníku?
Odpověď: 1674.4 km/h

Jazyky obecně (J)

Poznámka: Pokud jste zaskočeni obtížností některých otázek, vězte, že na generování otázek pro toto téma jsme původně plánovali nasadit jednoho medvěda a jednoho krotitele medvědů. Na to druhé jsme ovšem nakonec zapomněli...

Co znamená anglické slovo "fortnight", které má Medvěd v mailové signatuře?
Odpověď: 14 dní
Jakým klíčovým slovem se v bashi ukončuje blok case?
Odpověď: esac
Podle čeho se jmenuje úterý?
Odpověď: stará slovanská číslovka "vterý", která znamená "druhý"
Který jazyk rozlišuje krátké a dlouhé přehlásky?
Odpověď: maďarština
Jaké slovesné časy stará čeština měla a současná je už nemá?
Odpověď: aorist, předminulý čas
Jak se v brněnském hantecu říká Kraví hoře?
Odpověď: Monte Bú
Co v Céčku znamená "123ULL"?
Odpověď: literál typu unsigned long long int
Které tři tištitelné znaky ASCII nejsou v Céčku pro nic použity?
Odpověď: $, `, @
Je-li v Pythonu S seznam, jaký je rozdíl mezi S a S[:]
Odpověď: druhá konstrukce seznam zkopíruje
V jakém jazyce se místo GO TO používá COME FROM?
Odpověď: Intercal
Jaká maximální hodnota se vejde do 32-bitové integeru bez znaménka?
Odpověď: 4294967295

Zeměpis a historie (Z)

Letopočet Zlaté buly sicilské?
Odpověď: 1212
Král Přemysl Otakar II. padl na Moravském poli. Kde to bylo?
Odpověď: dnešní Dolní Rakousy
Kdo získal nejvíce hlasů v anketě Největší Čech?
Odpověď: Jára Cimrman
Jak se jmenuje generální tajemník OSN?
Odpověď: Pan Ki-Mun
Kde leží nejvyšší bod České republiky (pevně spojený se zemí)
Odpověď: špička vysílače na Pradědu
Jaké je hlavní město Arménie?
Odpověď: Jerevan
Který prezident USA byl zvolen 4krát za sebou?
Odpověď: Franklin Delano Roosevelt
Jmenujte druhou nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd.
Odpověď: Smrk
Jaké instituci nyní patří budova, ve které zasedalo Federální shromáždění?
Odpověď: Národní muzeum
*Jak daleko jsme vzdušnou čarou od hranic se Slovenskem?
Odpověď: 8km
*Jaký je rozdíl středního slunečního času mezi posluchárnou S3 malostranské budovy matfyzu a zdejší horní společenskou místností?
Odpověď: 15m40s