Podzimní soustředění 2015
Noční hra

Hra se skládala z několika větví:

Každá větev byla tvořena 5 stanovišti. Na každém stanovišti byla napsána zašifrovaná (Vigenèrovou šifrou) poloha následujícího stanoviště ve stejné větvi. K jejímu dešifrování bylo potřeba heslo, jež šlo získat na stanovišti se stejným číslem, ale v jiné větvi.

Například vyluštěním H-1 získáte heslo, které můžete použít na I-1 k dešifrování polohy I-2. Pravidla pro to, které stanoviště odemyká které, jsou komplikovaná a víceméně náhodná. Na každém papíru se zadáním je však napsáno, kde můžete získané heslo použít. Na začátku byly účastníkům známy polohy prvních stanovišť všech větví.

ÚroveňStanovištěHeslo (spoiler alert!)
PrvníA-1 (azimuťák)VIKING
H-1KLIKA
I-1SLAMA
S-1HOLKA
V-1MAJNERUDA

DruháA-2 (schované pod mostem)ASTRONAUT
H-2TICHO
I-2KADIBUDKA
S-2KONEC
V-2WILLIAMSHERAKLEITOS

TřetíA-3 (hrabání v zemi)ALFA
H-3SACHY
I-3PEKELNICE
S-3PULNOC
V-3DAVINCIHAVRAN

ČtvrtáA-4 (lovení hesla z rybníka)TAKSVIT
H-4MLHA
I-4OSIKA
S-4PRASE
V-4HROCHVIVALDI

PátáA-5 (lezení na strom)KAPLE
H-5MYSLENKA
I-5 (interaktivní notebookové)TERMINAL
S-5MELE
V-5RADECKYBENNEVIS